ADMITEREA LA PROFILUL PEDAGOGIC – SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI

peda imagine

Update 22 mai 2024

Rezultate probe interviu si apt muzicale

 

Pentru proba de aptitudini artistice –  candidații vor avea asupra lor bloc desen A3, pensule (diverse mărimi), culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), paletă culori, recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră. 

Candidații se vor prezenta între orele 7,30-8,00 cu un document de identitate cu poza ( CI, pașaport sau Certificat de națtere + Carnet de elev vizat la zi)

REPARTIZARE PE SĂLI – PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE 2024

PED_003 Sala 4
PED_004 Sala 6
PED_005 Sala 5
PED_008 Sala 1
PED_009 Sala 2
PED_010 Sala 4
PED_011 Sala 3
PED_014 Sala 1
PED_015 Sala 5
PED_016 Sala 1
PED_017 Sala 6
PED_018 Sala 4
PED_019 Sala 6
PED_020 Sala 3
PED_021 Sala 2
PED_022 Sala 1
PED_023 Sala 3
PED_025 Sala 2
PED_026 Sala 5
PED_027 Sala 1
PED_029 Sala 5
PED_030 Sala 3
PED_031 Sala 5
PED_032 Sala 4
PED_033 Sala 3
PED_034 Sala 1
PED_036 Sala 2
PED_037 Sala 6
PED_038 Sala 1
PED_040 Sala 1
PED_041 Sala 1
PED_042 Sala 4
PED_044 Sala 1
PED_045 Sala 6
PED_046 Sala 1
PED_047 Sala 5
PED_048 Sala 2
PED_049 Sala 6
PED_051 Sala 1
PED_052 Sala 3
PED_053 Sala 1
PED_054 Sala 2
PED_055 Sala 2
PED_057 Sala 6
PED_058 Sala 6
PED_060 Sala 4
PED_061 Sala 6
PED_062 Sala 5
PED_063 Sala 6
PED_064 Sala 4
PED_065 Sala 5
PED_066 Sala 1
PED_067 Sala 4
PED_068 Sala 4
PED_069 Sala 2
PED_070 Sala 4
PED_071 Sala 2
PED_073 Sala 6
PED_074 Sala 6
PED_075 Sala 3
PED_076 Sala 4
PED_077 Sala 5
PED_078 Sala 2
PED_079 Sala 5
PED_080 Sala 6
PED_081 Sala 2
PED_082 Sala 4
PED_083 Sala 1
PED_085 Sala 5
PED_086 Sala 6
PED_089 Sala 5
PED_090 Sala 2
PED_091 Sala 2
PED_093 Sala 3
PED_095 Sala 4
PED_097 Sala 6
PED_102 Sala 6
PED_103 Sala 1
PED_104 Sala 2
PED_105 Sala 4
PED_107 Sala 2
PED_108 Sala 6
PED_109 Sala 3
PED_110 Sala 1
PED_111 Sala 4
PED_112 Sala 1
PED_113 Sala 5
PED_114 Sala 1
PED_115 Sala 5
PED_116 Sala 3
PED_117 Sala 3
PED_118 Sala 5
PED_119 Sala 3
PED_120 Sala 3
PED_121 Sala 4
PED_122 Sala 2
PED_123 Sala 6
PED_124 Sala 3
PED_125 Sala 2
PED_127 Sala 1
PED_129 Sala 3
PED_130 Sala 3
PED_131 Sala 3
PED_132 Sala 5
PED_133 Sala 5
PED_134 Sala 5
PED_135 Sala 5
PED_136 Sala 4
PED_137 Sala 3
PED_138 Sala 2
PED_139 Sala 3
PED_140 Sala 1
PED_141 Sala 6
PED_142 Sala 3
PED_143 Sala 4
PED_144 Sala 4
PED_145 Sala 2
PED_146 Sala 6
PED_148 Sala 5
PED_149 Sala 1
PED_150 Sala 6
PED_151 Sala 5
PED_153 Sala 3
PED_154 Sala 3
PED_155 Sala 5
PED_156 Sala 2
PED_157 Sala 6
PED_158 Sala 5
PED_161 Sala 4
PED_162 Sala 5
PED_163 Sala 5
PED_164 Sala 2
PED_165 Sala 6
PED_166 Sala 6
PED_167 Sala 3
PED_168 Sala 4
PED_169 Sala 4
PED_170 Sala 1
PED_171 Sala 2
PED_172 Sala 4
PED_173 Sala 6
PED_174 Sala 5
PED_175 Sala 2
PED_176 Sala 3
PED_178 Sala 3
PED_179 Sala 2
PED_182 Sala 4
PED_185 Sala 1
PED_186 Sala 6
PED_188 Sala 4
PED_190 Sala 4
PED_192 Sala 4
PED_193 Sala 2
PED_194 Sala 1
PED_197 Sala 6
PED_198 Sala 4
PED_200 Sala 1
PED_201 Sala 1
PED_202 Sala 2
PED_204 Sala 5
PED_206 Sala 1
PED_207 Sala 1
PED_208 Sala 2
PED_209 Sala 2
PED_211 Sala 3
PED_213 Sala 6
PED_214 Sala 3
PED_216 Sala 6
PED_219 Sala 5
PED_221 Sala 5
PED_224 Sala 1
PED_225 Sala 5
PED_229 Sala 3
PED_231 Sala 2
PED_232 Sala 4
PED_233 Sala 4
PED_234 Sala 3
PED_235 Sala 2
PED_236 Sala 3
PED_237 Sala 6

 

În data de 23 mai 2024 se vor prezenta doar elevii admiși la ambele probe susținute în data de 21 mai 2024 – proba de aptitudini muzicale și interviu

  1. Proba de aptitudini artistice -23.05.2024 –   ora 8:00
  2. Proba de aptitudini fizice 23.05.2024  – începând cu ora 12:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier

*** PENTRU PROBA DE APTITUDINI FIZICE –  candidații vor aduce la dosarul de înscriere și adeverința de la medicul de familie

 

Pentru proba de aptitudini fizice  –  echipament sportiv adecvat vremii din ziua examenului (pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport), sticlă cu apă.
La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.

 Rezultatele din data de 21 mai 2024 – afișarea după ora 12.00

Repartizarea candidaților la probele din data 23 mai 2024 – după ora 16.00

Update 20 mai 2024

Repartizare candidaților la probele din data 21 mai 2024

Candidații se vor prezenta la probe cu o oră înaintea orei din programare

Candidații programați la ora 9 se vor prezenta cel tîrziua la ora 8,30.

Candidații vor avea asupra lor  cartea de identiatate ( sau Certificat de naștere și Carnet de elev cu poză și viza la zi pentru cei care nu au CI).

 

Repartizarea candidaților la proba INTERVIU

Repartizarea candidaților la proba de APTITUDINI MUZICALE

 

  

 Update 9 mai 2024

Tur virtual: click aici

Calendar probe de aptitudini  clasa a IX-a

13-15 mai 2024 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere (de la unitatea de proveniență);

16-17 mai 2024 – înscrierea pentru probele de aptitudini ;

21 și 23 mai 2024 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic:

  1.  Proba de aptitudini muzicale – 21.05.2024  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier
  2. Interviu – 21.05.2024  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier

În data de 23 mai 2024 se vor prezenta doar elevii admiși la ambele probe susținute în data de 21 mai 2024 – proba de aptitudini muzicale și interviu

  1. Proba de aptitudini artistice -23.05.2024 –   ora 8:00
  2. Proba de aptitudini fizice 23.05.2024  – începând cu ora 12:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier

27 mai 2024 – afișarea rezultatelor  la probele de aptitudini.

11 iulie 2024– candidații  declarați RESPINȘI la probele de aptitudini își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”

11 iulie 2024– depunerea  anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de aptitudini și au fost declarați RESPINȘI  la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.  

 

Accesul în incinta școlii se face prin str. Segarcea. Inscrierea se va face în sala de sport a școlii.

Program înscriere (în sala de sport):

  • Joi, 16 mai 2024 –  9.00- 17.00
  • Vineri, 17 mai 2024 – 9.00- 14.00

 

Dosarul  pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descărcați de aici: CERFERE INSCRIERE profil pedagogic ;
– anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
– copie după certificatul de naștere al candidatului şi certificatului de naştere în original;
– copie după cartea de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
– adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că elevul este apt pentru a susține proba sportivă / clinic sănătos – nu se află în evidență cu boli cronice.

– folie protecțiie A4 pentru documentele de mai sus.

 

Numărul de înregistrare va deveni codul candidatului pentru examen cu care va se va identifica în listele cu rezultatele . Codul va fi de forma: PED_008, PED_051, PED_126)

 

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afişate la avizier, pe baza cărții de identitate în original sau a certificatului de naștere+carnet de elev cu poză vizat pe anul școlar în curs (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).
Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev completat şi vizat/ştampilat la zi.
Ținuta la examen va  fi decentă.

La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.

Pentru proba de aptitudini artistice –  candidații vor avea asupra lor bloc desen A3, pensule (diverse mărimi), culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), paletă culori, recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră. 

Pentru proba de aptitudini fizice  –  echipament sportiv adecvat vremii din ziua examenului (pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport), sticlă cu apă.
La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.

 


Admiterea-in-invatamantul-liceal-2024_2025

Calendar-admitere-2024_2025

 

EXTRAS DIN CALENDARUL ADMITERII:

*** PENTRU PROBA DE APTITUDINI FIZICE –  candidații vor aduce la dosarul de înscriere și adeverința de la medicul de familie 

Mai multe date despre probele de aptitudini le vom posta în apropierea probelor.

 Link-uri utile

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

http://ismb.edu.ro/index.php/admitere/2040-admitere-2024-2025

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu