ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE-ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Clipboard04

 Update 7 iunie 2023! 

  

Informare  : Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 – 2024

Click aici:  Informare (11): Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 – 2024 | Ministerul Educației

Astăzi, 6 iunie 2023, a fost trimisă către inspectoratele școlare județene/al municipiului București nota Ministerului Educației nr. 1382/DGIP/2023 privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.

Pentru următoarea perioadă, referitor la înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024, vă comunicăm următoarele:

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023. 

Până la această dată vor avea loc:

– procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;

– afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere.

Pentru a doua etapă de înscriere:

• în perioada 13-16 iunie vor avea loc:

– depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la această etapă;

– validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

• În perioada 19 iunie – 10 iulie vor avea loc:

– procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;

– afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023, vor fi soluționate, de către inspectoratele școlare, cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Update 31 mai 2023! 

Descarcă:

Ordin_4315_modificare_Calendar_inscriere_primar_2023_2024

Extras din ordinul 4315

 Urmăriți pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București Inscrierea in invatamantul primar   (edu.ro)

Urmăriți pe site-ul Ministerului Educației – https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primarRegăsiți AICI calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.704/2023).

Metodologia-cadru de înscriere (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3.544/2022).

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza unei recomandări

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI se face în perioada 05.04.2023 – 26.04.2023 astfel:

a)  La nivelul unității de învățământ cu nivel preșcolar, pentru copiii care au frecventat grădinița

b)  La CMBRAE /CJRAE, pentru:

-copiii care nu au frecventat grădinița;

-copiii care s-au întors din străinătate.

Pentru programare la CMBRAE:  Tel. 0212323071

Acceseaza:  Precizari_CMBRAE_evaluare_Cls.Preg._2023-2024

Mai multe detalii: 

http://www.cmbrae.ro/

http://www.cmbrae.ro/2017/evaluarea-dezvoltarii-cp-2023/Pentru anul școlar 2023-2024, la Colegiul Național ”Elena Cuza” în planul de școlarizare avem

2   CLASE PREGATITOARE –44 LOCURI

 

Colegiul Național Elena Cuza nu are circumscripție școlară – vizitează site-ul: http://ismb.ro/circumscriptii_scolare/circumscriptii.php

Admiterea și respingerea cererilor se face prin aplicarea criteriilor generale și specifice  de departajare.

 

CRITERII GENERALE

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unnui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;

d) existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

***

CRITERII SPECIFICE 

1. Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale Colegiului Național ”Elena Cuza” ( Grădinița Nr. 209 și  Grădinița Nr. 210) – Document doveditor – Adeverință de la grădiniță

2. Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii – Document doveditor – Adeverință de la locul de muncă

***

PROGRAM ÎNSCRIERE:

  03.05.2023 – 18.05.2023

Luni- Joi – 8.30 – 17.30

Vineri – 8.30 – 15.30

 

***

ZIUA PORTILOR DESCHISE: 26 APRILIE 2023, orele 10.00-14.00

***

TEL VERDE 0800 816 021 va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului 3-18 mai 2023, 6-12 iunie 2023), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.

În unitatea noastră nu se organizeaza programul “Școala după școala”.

Alte informații la telefon secretariat 021 413 24 95.

APLICATIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

 • Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale.
 • Reînscrierea în învățământul preșcolar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii.
 • Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ.
 • Conform Art.49 din metodologie ”Prezentarea de inscrisuri false la înscrierea în clasa pregatitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă”.
 • Conform Art 13 (9) din metodologie ordinea prin care se realizează programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și sau acordarea unei priorități la înscriere.


ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. Cererea – tip de înscriere CERERE_TIP_CLSPRG_2023_ETAPA_I
 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv
 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
 1. Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
 2. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați.

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.SITUAȚIILE EXCEPȚIONALE

Situațiile excepționale pot fi:

 • copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, dar pentru care se solicită amânarea înscrierii din motive medicale;
 • cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul primar.

În cazul cererilor de amânare a înscrierii, părinții prezintă dovada situației medicale a copilului.

    Părinții depun cereri-tip la ISMB.

Situațiile privind înscrierea copiilor în învățământul primar care nu se încadrează în Calendar sunt aprobate de ISMB.

AMANAREA INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR

Alte informații relevante:

 

***


 

 

 


 

***


 

 

 

***Tur virtual al Colegiului Național „Elena Cuza” – https://tours.toe.hubproedus.ro/0088/index.htm?_gl=1*85oh29*_ga*Nzc3NzQ3MzI3LjE2ODE5ODMxNzY.*_ga_6B4KKGTH24*MTY4MTk4MzE3Ni4xLjEuMTY4MTk4MzMyNy4wLjAuMA..&_ga=2.256048130.863315212.1681983176-777747327.1681983176

 

Blog Attachment