Admiterea la profilul pedagogic pentru anul școlar 2023-2024 și admiterea în învățământul liceal

cnec

Actualizare 5 IULIE  2023

Candidații ADMIȘI se vor prezenta  în perioada 6-7 iulie 2023, interval  orar 9.00-14.00  la Colegiul Național Elena Cuza pentru a completa cererea de înscriere, pentru a ridica confirmarea admiterii la profilul pedagogic și pentru a preda fișa medical.

 

Candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidații care au declarat în scris  că renunță la locul obținut  la profilul pedagogic, în data de 6 iulie  2023 ridică fișele de înscriere  de la secretariatul liceului  și le depun la unitatățile la care au absolvit . În perioada prevăzută în calendarul admiterii, aceștia vor completa optiuni  în vederea participării la repartizarea computerizată.

 

 Actualizare 29 iunie 2023

Candidații declarați admiși la probele de aptitudini la profil pedagogic vor aduce până în data  de 4  iulie 2023, între orele 10.00-18.00 următoarele acte necesare pentru validare:

 1. Fișa de înscriere (original)
 2. ADEVERINȚA CU NOTELE ȘI MEDIA . OBȚINUTĂ  LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ( ORIGINAL)
 3. FOAIA MATRICOLA
 4. RECOMANDAREA DE APARTENENȚĂ LA ETNIA RROMĂ (dacă este cazul) ( ORIGINAL)

Validarea  la ISMB a listei candidațior admiși la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor se face în data 5 iulie 2023.

Elevii care renunță la profilul pedagogic depun  DECLARAȚIE DE RENUNȚARE – înregistrată până la data de 4 IULIE 2023

CANDIDAȚII CARE NU AU FOST ADMIȘI la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidații care au declarat în scris  că renunță la locul obținut  la profilul pedagogic, în data de 5 iulie 2023  ridică fișele de înscriere  de la secretariatul liceului  și le depun la unitatățile la care au absolvit . În perioada prevăzută în calendarul admiterii, aceștia vor completa optiuni  în vederea participării la repartizarea computerizată.

 

  

BROSURA_2023.pdf (edu.ro)

Admiterea în clasa a IX-a, profil pedagogic,
specializările învățător-educatoare și educator-puericultor
pentru anul școlar 2023-2024

Anexa la fișa de înscriere se va ridica în perioada 29-30 mai 2023,

în intervalul orar 9.00-16.00 de la secretariatul școlii.

de către elev sau reprezentant legal, in baza documentelor de identitate.

 

 

REZULTATE  PROBA DE APTITUDINI FIZICE


REZULTATE PREBA DE APTITUDINI ARTISTICE


 


REPARTIZARE PROBA APTITUDINI ARTISTICE REZULTATE INTERVIU

REZULTATE APTITUDINI MUZICALE  

În data de 19 mai 2023 se vor prezenta doar elevii admiși la ambele probe susținute în data de 18 mai 2023 – proba de aptitudini muzicale și interviu

(listele vor fi disponibile pe www.cnelenacuza.ro – secțiunea AVIZIER după ora 20.00 și la avizierul școlii)

 

 • Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afişate la avizier, pe baza cărții de identitate în original sau a certificatului de naștere+carnet de elev cu poză vizat pe anul școlar în curs (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).
 • La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.
 1. Proba de aptitudini artistice -19.05.2023  –   ora 8:00-11.00  

Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor bloc desen A3, pensule (diverse mărimi), culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), paletă culori, recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră. 

 1. Proba de aptitudini fizice 19.05.2023  – începând cu ora 12:00 – conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier la ora 12.00

Pentru proba de aptitudini fizice: echipament soprtiv adecvat vremii din ziua examenului (pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport), sticlă cu apă.CLCK AICI – REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBELE DE APTITUDINI MUZICALE ȘI INTERVIU

 

 Calendar probe de aptitudini  clasa a IX-a

10-12 mai 2023 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere (de la unitatea de proveniență);

15-16 mai 2023 – înscrierea pentru probele de aptitudini ;

18-19 mai 2023 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

22 mai 2022 – afișarea rezultatelor  la probele de aptitudini.

29-30 mai 2023 candidații  declarați RESPINȘI la probele de aptitudini își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”

9 iunie 2023 – depunerea  anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de aptitudini și au foste declarați RESPINȘI maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.  

Program înscriere (în sala de sport):

 • Luni, 15 mai 2023 –  8.00- 17.00
 • Marți, 16 mai 2023 – 8.00- 14.00

 

Dosarul  pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
– cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descărcați de pe site – CERFERE INSCRIERE profil pedagogic);
– anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
– copie după certificatul de naștere al candidatului şi certificatului de naştere în original;
– copie după cartea de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că elevul este apt pentru a susține proba sportivă / clinic sănătos – nu se află în evidență cu boli cronice.

– folie protecțiie A4 pentru documentele de mai sus.

 

Numărul de înregistrare va deveni codul candidatului pentru examen cu care va se va identifica în listele cu rezultatele . Codul va fi de forma: PED_008, PED_051, PED_126)

 

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:

 1. Proba de aptitudini muzicale – 18.05.2023  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier
 2. Interviu – 18.05.2023  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier
 3. Proba de aptitudini artistice -19.05.2023  –   ora 8:00  
 4. Proba de aptitudini fizice 19.05.2023  – începând cu ora 12:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier

 

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afişate la avizier, pe baza cărții de identitate în original sau a certificatului de naștere+carnet de elev cu poză vizat pe anul școlar în curs (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).
Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev completat şi vizat/ştampilat la zi.
Ținuta la examen va  fi decentă.
Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor bloc desen A3, pensule (diverse mărimi), culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), paletă culori, recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră. 

Pentru proba de aptitudini fizice: echipament soprtiv adecvat vremii din ziua examenului (pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport), sticlă cu apă.
La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.

 

 

 

 

 

 Egalizare de șanse:

Egalizarea de sanse EVNAT8 si SIM 2023

OME nr. 5243 din 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024 cu anexele 1-5

OME nr. 5243 din 31.08.2022  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

ANEXELE 1-5 la OME 5243_2022

Calendar_admitere-liceu-2023-2024

Monitorul Oficial Partea I nr. 876-Admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 admitere in clasa a IX-a – invatamantul liceal de stat

Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Plan de masuri privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2023-2024, OME  nr. 5439  din 26.09.2022 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2023-2024,  art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsa in Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010 si Decizia Inspectorului Scolar General al ISMB  nr. 249/ 07.02.2023

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2023-2024 in Municipiul Bucuresti, emisa in baza prevederilor ordinului MECTS nr. 4802/31.08.2010 şi OME nr. 5243/31.08.2022, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si OME nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual anul şcolar 2023-2024

Ordin nr. 3684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de inscriere in clasa a IX-a a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale cu filiera/profilul/specializarea la care se face inscrierea acestor elevi si a Procedurii de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2023—2024, a cetatenilor ucraineni cu statut de elevi

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv din cadrul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024

Graficul și centre de sustinere –  probe de aptitudini și probe de verificare cunostine lb. modernă_materna

 OME   admitere învățământ profesional și dual 2023-2024

OME nr. 5439 din 26.09.2022 admitere profesional si dual 2023-2024

OME nr. 5732 din 29.09.2022 – Metodologie INV DUAL

OME nr. 5733 din 29.09.2022 aprobare Metodologie admitere inv. dual pt calificari prof. de nivel 4

OME 5442 si 5443 din 26.09.2022 admitere inv. profesional si dual nivel 3

OME Nr. 5734 din 29.09.2022 – Ordin privind Metodologia admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 5

MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012


 


Fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

Fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

 Tur virtual al Colegiului Național „Elena Cuza” – https://tours.toe.hubproedus.ro/0088/index.htm?_gl=1*85oh29*_ga*Nzc3NzQ3MzI3LjE2ODE5ODMxNzY.*_ga_6B4KKGTH24*MTY4MTk4MzE3Ni4xLjEuMTY4MTk4MzMyNy4wLjAuMA..&_ga=2.256048130.863315212.1681983176-777747327.1681983176

Link-uri utile:

https://www.edu.ro/invatamant-liceal

http://ismb.edu.ro/index.php/admitere

http://subiecte.edu.ro/2023/index.html

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu