Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

LEGEA_544-2001_actualizata-aug2016

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 din2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Raport anual privind aplicarea dispozițiilor L544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in anul 2021

Raport anual privind aplicarea dispozițiilor L544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in anul 2020

Raport anual privind aplicarea dispozițiilor L544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in anul 2019

 

Blog Attachment