Înscrierea în învăţământul primar în anul școlar 2022-2023

primazi

NOU!!!

Lista copiilor ADMISI – clasa pregătitoare 2022-2023

Lista copiilor RESPINSI -clasa pregătitoare 2022-2023

 

 Urmăriți pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București – Inscrierea in invatamantul primar 2022 (edu.ro)

Urmăriți pe site-ul Ministerului Educației – https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

 

 

Pentru anul școlar 2022-2023, la Colegiul Național ”Elena Cuza” în planul de școlarizare avem

1  CLASA PREGATITOARE – 22 LOCURI

 

PROGRAM ÎNSCRIERE:

11 aprilie – 10 mai 2022 –  in intervalul orar:

Luni-Joi:  9.00 – 18.00;

Vineri: 9.00 – 17.00 

TEL VERDE 0800 816 021

În unitatea npastră nu se organizeaza programul “Școala după școala”

Alte informații la telefon secretariat 021 413 24 95.

Metodologia de înscriere in invatamantul primar si calendarul inscrierii le găsiți afișate mai jos  

APLICATIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Conform Art.49 din metodologie ”Prezentarea de inscrisuri false la înscrierea în clasa pregatitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Conform Art 13 (9) din metodologie ordinea prin care se realizează programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și sau acordarea unei priorități la înscriere.


Colegiul Național Elena Cuza nu are circumscripție școlară – vizitează site-ul: http://ismb.ro/circumscriptii_scolare/circumscriptii.php

CRITERII GENERALE:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casa de  copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii părinți.
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
d) existența unui frate/a unei surori  înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERII SPECIFICE

1. Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale Colegiului Național ”Elena Cuza” ( Grădinița Nr. 209 și  Grădinița Nr. 210) – Document doveditor – Adeverință de la grădiniță

2. Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii – Document doveditor – Adeverință de la locul de muncăActe necesare înscrierii

1  Cererea tip de înscriere – descarcă aici Anexa-1
2 Fotocopia actului de identitate al părintelui
3 Fotocopia certificatului de naștere al copilului
4 Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2022 inclusiv
5 Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
6 Declarația tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii – descarca aici: Anexa-nr.-3
7 Foto copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului în cazul p ărinţi lor divorţaţi
Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale

 • Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).
 • Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro
 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf disponibil în curând)

Se pot înscrie:

– Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv

– Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2022 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări


Ghid – Clasa pregătitoare 2022-2023


 

Click aici pentru  METODOLOGIA de înscriere a copiilor în învățământul primar :   METODOLOGIA de înscriere a copiilor în învățământul primar – Monitorul Oficial Partea I nr. 280

Urmariți și pe pagina Ministerului Educației: https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar


Preluare de pe  www.edu.ro:

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022.

 • Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 și calendarul de înscriere sunt publicate aici (pdf).

***

 • Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).
 • Pagină web dedicată: https://inscriere.edu.ro
 • Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar (fișier pdf disponibil în curând)

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI
30.03.2022 – 08.04.2022

Descarca aici:  Precizări CMBRAE cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

 • LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL  PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița
 • LA CMBRAE/CJRAE, pentru:
  – copiii care nu au frecventat grădinița
  – copiii care s au întors din străinătate
  Pentru programare la CMBRAE: Tel.: 031.805.56.98
  Email  evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com  Elevi cu CES
  – Elevii cu CES pot fi înscriși în unități de învățământ de masă sau special
  – În învăţământul special sunt înscrişi copii cu CES care împlinesc vârsta de 8 ani până la data de 31 08 202 2 La solicitarea scrisă pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu CES cu
  vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar
  – Înscrierea elevilor cu CES în învățământul special se face EXCLUSIV în baza cetificatului de orientare școlară și profesională
  – Se respectă toate etapele de înscriere în clasa pregătitoareSITUAȚIILE EXCEPȚIONALE
Situațiile excepționale pot fi :

– copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 202 2 dar pentru care se solicită amânarea înscrierii din motive medicale

– cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul primar

În cazul cererilor de amânare a înscrierii, părinții prezintă dovada situației medicale a copilului

Părinții depun cereri tip la ISMB

Situațiile privind înscrierea copiilor în învățământul primar care nu se încadrează în Calendar sunt aprobate de ISMB

 

Blog Attachment