Înscrierea în învăţământul primar în anul scolar 2018-2019

sala_pregatitoare11

Înscrierea în învăţământul primar în anul scolar 2018-2019

 

CLASA PREGATITOARE – 2 CLASE – 50 LOCURI

Conform ordinului MECS NR.53987/21.10.2015:

”Datorită specificului instituțional, liceele și colegiile pedagogice sunt exceptate de la obligativitatea raportării la o circumscripție școlară”…” privind calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, fără condiționarea arondării”

ISMB – Detalii circumscripție Colegiul Național Elena Cuza București

Circumpscripții școlare

Extras din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar

2018-2019, OMEN nr. 3242.23.02.2018:

Art. 3. – (1) Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018- 2019 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) În sensul prezentei metodologii, prin părinți se înțelege inclusiv tutori legal instituiți sau reprezentanți legali. Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. (3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.

Art. 6 – (4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ consiliază părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului şi informează că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii sunt înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Art. 13. – (8) Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația va fi afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și va fi comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art. 15. – (1) In momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii – tip de înscriere, părinţii sunt informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ.

Ziua  Porților  Deschise – 9  martie 2018 între orele 8.00 – 14.00

PROGRAM ÎNSCRIERI : LUNI-VINERI  8.00 – 18.00

Informații pentru părinți:

 1. Acte necesare încrierii în Clasa Pregatitoare an școlar 2018-2019:
 • Cerere-tip de înscriere;
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie și original după certificatul de naștere al copilului;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și /sau specifice acolo unde este cazul.

 

 1. Criterii generale de departajare în Clasa Pregatitoare, an școlar 2018 – 2019
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la casa de copii/un centru de plasament se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculate în Colegiul Național “Elena Cuza”;

 

 1. Criterii specifice de departajare în Clasa Pregatitoare, an școlar 2018 – 2019

–    Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii.

–    Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale  Colegiului Național „Elena Cuza” (Grădinițele nr.209 si nr.210)

TelVerde ISMB ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – 0800816021

Numărul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil în perioada 01.03.2018–04.05.2018, de luni până joi în intervalul orar 8.00–16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

 

Consultă documentele în format PDF:

1.  Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019.pdf

2. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019.pdf

3. Precizari privind activitatea de evaluare psihosomatica.pdf

4. Planificarea evaluării psihosomatice în unităţile de învăţământ.pdf

Link-uri utile:

http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2015

Blog Attachment