Admitere 2021 clasa a IX-a

!!Actualizat – 7 iunie 2021

Admitere  2021

Clasa a IX-a probe de aptitudini pentru profilul pedagogic

Fișa de aptitudini și anexa la fișa de înscriere se vor transmite pe e-mail la secretariatul  unității de învățământ din care provine candidatul.

Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini la profilul pedagogic


 

Plan de școlarizare pentru profilul pedagogic 2021-2022

  • specializarea  învăţător educatoare   – 1 clasă – 24 locuri
  • specializarea  educator puericultor   1 clasă – 24 locuri
 Extras din OME 3721_2021_Anexe ref probe Pedagogic 2021-2022
OME 3721_2021_Anexe (3)
Ordin ME nr.3337 din 26.02.2021 modificare admitere inv profesional si dual 2021_2022
Broșură Admitere an școlar 2021-2022

Precizari privind aplicarea prevederilor  Procedurii MEd nr. 29318/26.05.2020 pentru modificarea și completarea OMEN 4948/2019 privind modalitatea de înscriere a candidaților la profilul pedagogic.

7 – 14 iunie 2021      Unitatea de învățământ gimnazial  de la care provine candidatul completează:

  •   fișa de aptitudini care va cuprinde:

media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport

media generală a claselor V-VIII la purtare

  •   anexa la fișa de înscriere.

 

Înscrierea elevilor pentru probele de aptitudini, se face la Colegiul Național ”Elena Cuza” – unitate de învățământ liceal cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare și educator – puericultor

Documente necesare înscrierii:

fișa de aptitudini

anexa la fișa de înscriere

cererea tip în care se  precizează specializarea/specializările pentru care optează

( descarca cererea  aici)

copie carte de identitate

copie certificat de naștere

Transmiterea  documentelor se realizează prin mijloace electronice de comunicare insoțită de o adresă de înaintare din partea unității de învățământ gimnazial cu numele și prenumele elevilor care participă la admiterea la profilul pedagogic sau prin depunerea acestora de către părinții candidaților la secretariatul unității de învățământ liceal cu profil pedagogic

 

Adresa de email a  Colegiul Național ”Elena Cuza”: secretariat@cnelenacuza.ro

Subiect: Denumirea unității de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a _București/Județul_ admitere pedagogic 2021.

Exemplu: Scoala_Gimnaziala_nr.xxx_Jud.Giurgiu_admitere_pedagogic_2021

 

Fiecare elev va avea un singur fișier (format pdf) cu cele trei documente semnate, stampilate și scanate (fișa de aptitudini,  anexa la fișa de înscriere și cererea tip).

Fișierul va fi denumit:

Nume_Prenume_Scoala de proveniență_București/Județ_admitere pedagogic

Exemplu: Ionescu_Vlad_Scoala_Gimnaziala_nr.583_Jud.Giurgiu_admitere_pedagogic_2021

 

 

15-18 iunie 2021       Evaluarea și certificarea  aptitudinilor se va realiza de către comisia de admitere instituită la nivelul unității  de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic.

Important!  Pentru a fi admis la specializarile din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, elevul/eleva va avea:

media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport să fie mai mare de 6

media generală a claselor V-VIII la purtare să fie 10

18 iunie 2021       Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini .
18 iunie 2021       Transmiterea de la  Colegiul Național ”Elena Cuza” la unitățile de învățământ a fișei de aptitudini și a anexei fișei de înscriere cu mențiunea ADMIS/RESPINS.

Comisiile de admitere din unitățile de învățământ gimnazial încarcă informațiile în aplicația dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform prevederii elaborate de Comisia Națională de Admitere.

Colegiul Național ”Elena Cuza” transmite în format electronic și în scris, către Comisia de admitere a municipiului București  lista candidaților declarați admiși la probele de aptitudini.

Blog Attachment