Evaluarea Natională la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

C A L E N D A R U L
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a — EN II:

Scris — Limba română — 10 mai 2022
Scris — Limba maternă — 10 mai 2022
Citit — Limba română — 11 mai 2022
Citit — Limba maternă — 11 mai 2022
Matematică — 12 mai 2022
Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:

Limba română — 17 mai 2022
Matematică — 18 mai 2022
Limba maternă — 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a — EN VI:

Limbă și comunicare — 25 mai 2022
Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022

 

Modele de  subiecte:  http://subiecte2021.edu.ro/2021/

 

OME nr. 5327 din 29.09.2021 calendar administrare EN II_IV_VI an 2021-2022

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

Blog Attachment