Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

6 iulie 2016 – candidaţii admişi la probele de aptitudini vor aduce la Colegiul National „Elena Cuza”:

  • fisa tip de înscriere care sa conţină media de admitere;
  • foaia matricola cu mediile claselor V-VIII;
  • adeverinţa cu notele si media obtinuta la evaluarea naţionala.

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini sunt admişi in ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

  • 8 iulie 2016 – validarea candidaţilor admişi la profilul pedagogic
  • 11 iulie 2016 – ridicarea documentelor de către candidaţii care nu au fost admişi;

Important!

Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele vocationale din lipsă de locuri, în data de 11 iulie 2016 ridică fisele de înscriere de la secretariatul liceului la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile gimnaziale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la şcoala gimnazială pe care au absolvit-o. Acesti candidaţi participă la repartizarea computerizata.