Admitere profil pedagogic – specializarea învățător-educatoare în anul școlar 2019-2020

peda

ANUNȚ

privind înscrierea și desfășurarea probelor de aptitudini

Clasa a IX-a

filiera VOCAȚIONALĂ, profil PEDAGOGIC

 

 

IMPORTANT!

  CANDIDATII DECLARATI  ADMISI  LA PROBELE DE  APTITUDINI  VOR ADUCE IN PANA DATA   2 IULIE 2019 (INCLUSIV)    URMATOARELE ACTE NECESARE PENTRU VALIDARE

 • FISA DE INSCRIERE (ORIGINALA);
 • FOAIA MATRICOLA CU MEDIILE CLASELOR V – VIII;
 • ADEVERINTA CU NOTELE SI MEDIA OBTINUTA LA EVALUAREA NATIONALA, MEDIA DE ADMITERE;
 • CERTIFICATUL DE NASTERE (COPIE);
 • FISA MEDICALA;
 • CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

 

 IN ZILELE IN CARE SE SUSTIN PROBELE  DE BACALAUREAT (1, 3, 4 IULIE 2019), ACCESUL IN SCOALA ESTE PERMIS  DUPA ORA 14.00 

SPECIALIZAREA                                            NR. CLASE                                                                NR. LOCURI

ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE                               2                                                                                              56

 

 OMEN nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în înv.liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

 

Înscrierea elevilor pentru probele de aptitudini:

13 mai 2019, între orele 9.00-17.00

14 mai 2019, între orele 9.00-15.00

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere (se obține de la comisia de înscriere sau descarcă aici: Cerere pentru sustinerea probelor la profilul pedagogic)
 2. Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de la care provine candidatul;
 3. Adeverință din care să rezulte media la purtare pentru clasa a VII-a (an școlar 2017-2018) și pentru clasa a VIII-a (semestrul I, an școlar 2018-2019); conf. Art.27 (2) STATUTUL ELEVULUI- ”Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic”.
 4. Aviz medical/adeverință medicală cu specificația ” apt pentru efort fizic și susținerea probei de aptitudini fizice din cadrul examenului de admitere în clasa a IX-a”, conf art.14 din Anexa la Ordinul MECTS Nr. 3462/2012;
 5. Copie certificat de naștere;
 6. Copie carte de identitate (dacă este cazul)

 

Susținerea probelor de aptitudini

Miercuri, 15 mai 2019

Proba de interviu- ora 9.00

Proba de aptitudini muzicale- ora 9.00

 

Vineri, 17 mai 2019

Proba de aptitudini artistice- ora 9.00

IMPORTANT!

Elevii vor avea:

a)bloc de desen (A3);

b) culori tempera/acuarele/guașe, paletă, pahar pt apă, pensule diferite grosimi;

c) pix albastru, creion negru, radieră

 

Proba de aptitudini fizice- ora 11.00

IMPORTANT!

Elevii vor avea echipament sportiv (trening, încălțăminte sport)

 

PRECIZĂRI:

 • REZULTATUL FIECĂREI PROBE SE APRECIAZĂ CU ADMIS/RESPINS;
 • NU SE ADMIT CONTESTAȚII LA PROBELE DE APTITUDINI;
 • RESPINGEREA LA O PROBĂ ATRAGE DUPĂ SINE OBȚINEREA CALIFICATIVULUI RESPINS LA PROBELE DE APTITUDINI.

AFIȘAREA REZULTATELOR- 20 mai 2019

 

VALIDAREA LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI 3 iulie 2019. Absolvenții care au promovat probele de aptitudini sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 

Candidații care nu au fost admiși vor ridica documentele în data de 4 iulie și vor completa opțiuni la școala pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, pentru a participa la repartizarea computerizată.

 
 

PROBELE DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

PROFIL PEDAGOGIC

Specializarea învățători-educatoare

 

 1. Proba de aptitudini muzicale

Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învătate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. (auzul muzical, simțul ritmic, memorie muzicală, calitățile vocale)

 1. Proba de aptitudini fizice

Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea după model a 2-3 exercitii de influentare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a,executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerintă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică si coordonare;
 • starea functională a coloanei vertebrale;
 • functie normală a sistemului cardio-respirator;
 1. Proba de aptitudini artistice

Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 •  receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;
 •  încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spatiu.
 1. Interviu

Va consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectură la prima vedere;

c) participare la o conversatie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relatia cu partenerul de discutie).

Aptitudini investigate:

 •  capacitatea de a comunica;
 •  dictia.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
 2. Respingerea la o probă, atrage după sine obtinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității școlare.

Blog Attachment