Admitere în clasa a V-a, an școlar 2018-2019

cub 2

Repartizare  pe săli a elevilor pentru proba scrisă –  18 iunie 2018

Examenul de limba  engleză – clasa a V-a

Intrarea elevilor în sălile de examen se va face în intervalul 8,00-8,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev cu poză și  vizat și stilou cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Repartizare  pe săli a elevilor pentru proba orală  –  18 și 19 iunie 2018

Examenul de limba  engleză – clasa a V-a

 

 

 
Admiterea în clasa a V-a – intensiv limba engleză, an școlar 2018-2019

 

Plan de școlarizare:

 • 1 clasa a V-a intensiv limba engleză*– 30 locuri

Documente:

 1. Cerere de echivalare clasa a V-a an școlar 2018-2019
 2. Cerere de inscriere clasa a V-a an școlar 2018-2019
 3. Cerere reevaluare clasa a V-a an școlar 2018-2019
 4. Cerere vizualizare clasa a V-a an școlar 2018-2019
 5. Procedura MEN – Test admitere clasa a V-a an școlar 2018-2019
 6. PROCEDURA ISMB ADMITERE CLASA A V-A AN ȘCOLAR 2018-2019

Extras din procedură:


Etapele admiterii:

1.Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze: 

– în perioada 04 – 12.06.2018, în intervalul orar  12.00-16.00,  la secretariatul unității

Documente necesare:

 • Cerere-tip (de la secretariatul unitatii);
 • Certificat de nastere copil (copie);
 • Carte de identitate parinte/tutore/reprezentant legal (copie);
 • Diploma/certificat obtinut la examene cu recunoastere internationala (original si copie)-daca este cazul;
 • Documente justificative pentru criteriile suplimentare de admitere (in dosar) – daca este cazul

2. Recunoasterea și echivalarea rezultatelor obținute de elevi la examene cu recunoaștere internațională:    

–  în perioada 13 – 15.06.2018

3.Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze:

 • Proba scrisă –  luni, 18.06.2018, în interval-ul orar 9.00-10.00
 • Proba orală – luni, 18.06.2018, începând cu orele 11.00, conform unei repartizări ce se va afișa după proba scrisă.
  – în funție de numărul candidaților înscriși, proba orală se poate desfășura și marți, 19.06.2018, începând cu ora 9.00.
 • Afișarea rezultatelor:   marți 19.06.2018, ora 17.00
 • Depunerea contestațiilor:   de marți  19.06.2018, ora 17.00 până miercuri 20.06.2018, ora 17.00
 • Afișarea rezultatelor finale: joi,  21.06.2018, ora 14.00

* Locurile se completează în limitele prevăzute de planul de școlarizare – 30 de elevi.

** În cazul în care pe ultimul loc admisibil se află mai mulți elevi cu punctaj egal, sunt declarați admisi toti ; se solicită aprobarea  Consiliului de Administrație al ISMB pentru  funcționarea clasei cu un efectiv peste cel maxim admis.

Admiterea în clasa a V-a – cu regim normal, an școlar 2018-2019

Plan de școlarizare:

 • 1 clasa a V-a regim normal- 30 locuri

Elevii care au susținut testul de competență lingvistică pentru admitere în clasa a V-a  cu program intensiv al limbii engleze  și nu au fost admiși pot opta pentru clasa a V-a  cu regim normal.

 

CRITERII SUPLIMENTARE  DE ADMITERE

 

 

Blog Attachment