Examenul național de bacalaureat — 2023

 

LISTA OLIMPIADA SI CONCURSURI PTR ECHIVALARE PROBA SCRISA EX BACALAUREAT 2023

Egalizare de șanse:

ORDIN nr. 3930/05.04.2023 pentru modificarea si completarea OME nr. 5.242/2022 privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat — 2023

OME nr. 5242 / 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Examenului Național de Bacalaureat

OME_5242__Examen Bacalaureat__Monitorul Oficial Partea I nr. 873 – Calendarul Examenului

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat

OME nr. 4796 / 25.08.2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la OMECTS nr. 5219 / 2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

OME_4796__modif_Anexa 2 – OMECTS_5219_2010 – recunoastere si echivalare competente lingvistice si digitale_BAC

OME nr. 3262 din 30.01.2023 modif anexa 2 la OMECTS 5219 din 2010 echivalare limba straina BAC 2023Link-uri utile

https://www.edu.ro/bacalaureat

http://static.bacalaureat.edu.ro

http://ismb.edu.ro/index.php/en/bac

http://subiecte.edu.ro/2023/bacalaureat/

 C A L E N D A R U L
examenului național de bacalaureat — 2023
Sesiunea iunie—iulie 2023

29 mai—7 iunie 2023 –  Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
2 iunie 2023  – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12—14 iunie 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
14—15 iunie 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
14—16 iunie 2023 –  Evaluarea competențelor digitale — proba D
19—21 iunie 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
26 iunie 2023 –  Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
27 iunie 2023 –  Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
28 iunie 2023 –  Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
29 iunie 2023 –  Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
3 iulie 2023 –  Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor
în intervalul orar 12.00—18.00
4—6 iulie 2023 –  Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023 –  Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2023

17—24 iulie 2023-  Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care
au promovat examenele de corigențe
7—8 august 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
8 august 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
9 august 2023 –  Evaluarea competențelor digitale — proba D
10—11 august 2023 –  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
16 august 2023 –  Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
17 august 2023 –  Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
18 august 2023 –  Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
21 august 2023 –  Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
25 august 2023 –  Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor
(orele 12.00—18.00)
26—28 august 2023 –  Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023 –  Afișarea rezultatelor finale

N O T Ă:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 

 

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu