Examene

Simulările examenelor naționale

 

Simulările examenelor naționale se vor organiza, după cum urmează:

A. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română
30 martie 2021: Matematică
31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale
care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

B. Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)
23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)
24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b


Evaluarea Națională la finalul claselor II – IV – VI – an scolar 2020-2021

OME nr. 3462 din 09.03.2021 Calendarul de administrare al EN la finalul claselor II_IV_VI an scolar 2020-2021

Calendar Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a :

20 aprilie 2021: Limba română – Scris
21 aprilie 2021: Limba română – Citit
22 aprilie 2021: Matematică
23 aprilie 2021: Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit

Calendar Evaluarea Națională la finalul claselor a IV-a :

18 mai 2021: Limba română
19 mai 2021: Matematică
20 mai 2021: Limba maternă

Calendar Evaluarea Națională la finalul claselor a VI-a :

12 mai 2021: Limbă și comunicare
13 mai 2021: Matematică și Științe ale NaturiiEvaluarea Națională – clasa a VIII-a anul școlar 2020-2021

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

***

► Ghid informativ privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul 2020 (click pe imagine pentru detalii)

► Noile programe de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

.

 

Mai multe informații direct pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării:

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viiiOMEC 3472 din 10.03.2020 privind aprobarea programelor pt. EvNat incepand cu 2020-2021

Ordin_5455_2020_organizare_desfasurare_EN_2021

Anexa_ordin_5455_2020_Calendar_ENVIII_2021

Adresa ISMB nr. 519 din 11.01.2021 – cazuri speciale – Evaluare Nationala

Cerere alte cazuri_EVNAT

Cerere_TSI

OME_ENVIII_BAC_3237_05022021

OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_1Anexa_3_ordin 205457_2020_Metodologie probe aptitudiniAdmiterea în liceu și în învățâmântul profesional

-UPDATE !!!     –     Ordin ME nr.3337 din 26.02.2021 modificare admitere inv profesional si dual 2021_2022

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 – 2022 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

 

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5

Mai multe informații direct pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării:

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional


 

ADMITEREA LA PROFILUL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic
se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical
prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru
copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.
4. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei
vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
5. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema
plastică fiind propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea
echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversaţie cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică capacitatea de înţelegere, de
argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

 

Examenul național de Bacalaureat 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

► NOU! Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

► Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

***

Mai multe informații direct pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării:

https://www.edu.ro/bacalaureat

 

Blog Attachment