Examene

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a şi a probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a

OMEC 3066 din 20.01.2020 – Simulare EVNAT 2019-2020 si probe scrise bacalaureat
Evaluare II, IV, IV – anul școlar 2019-2020

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
  • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
  • 13 mai 2020: Matematică
  • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

***

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 19 mai 2020: Limba română
  • 20 mai 2020: Matematică
  • 21 mai 2020: Limba maternă

***

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI)

  • 27 mai 2020: Limba și comunicare
  • 28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii

***

Ordinul de ministru care aprobă aceste calendare este disponibil atașat.

 

Subiecte din anii precedenți: http://subiecte.edu.ro/2019/

 

 
Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat – primul document din secțiunea Cadru normativ).

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

2 – 5 iunie

Înscrierea elevilor

5 iunie 2020

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 

Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie 

Matematica – probă scrisă

18 iunie

Limba și literatura maternă – probă scrisă

22 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

23-26 iunie

Soluționarea contestațiilor

27 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Alte informații utile

 

Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2019/


Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Alte informații relevante:

 


Mai multe informații – pe site-ul:

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional
Examenul național de Bacalaureat 2020


CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2020
Sesiunea iunie – iulie 2020

25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba
C
22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 –
16,00)
1 – 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finaleSesiunea august – septembrie 202013 – 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a
candidaților care au promovat examenele de corigențe
18 august 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
19 august 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26 – 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
27 – 28 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba
C
28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor
(orele 12,00 – 16,00)
29 august –
2 septembrie 2020
Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Modele orientative de subiecte pentru probele examenului național de Bacalaureat 2020 sunt disponibile aici.​

Alte informații utile

Etichete:

Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2019/

Pentru alte informații – clic pe:   https://www.edu.ro/bacalaureat

 

 

Blog Attachment