Examene

Evaluare II, IV, IV – anul școlar 2018-2019

  PDF icon Anexa la OMEN 4461_Calendar EN II_IV_VI.pdf
  PDF iconOMEN nr. 4461 din 27.08.2018 aprobare calendar EN II_IV_VI.pdf
  PDF iconOMEN 3051 din 2016_Metodologie_EN_II_IV_VI.pdf

Modele teste: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluari246/evaluarenationala2/

Subiecte din anii precedenți: http://subiecte.edu.ro/2018/

 

 
Evaluare Naţională (EN VIII) – anul școlar 2018 – 2019

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
Elaborarea procedurilor specifice evaluării intră în atribuțiile CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie               Înscrierea elevilor
7 iunie 2019           Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie                   Limba și literatura română – probă scrisă
20 iunie                  Matematica – probă scrisă
21 iunie                   Limba și literatura maternă – probă scrisă
25 iunie                  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie                  Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunie            Soluționarea contestațiilor
29 iunie                  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie.
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat:
Materiale informative:
Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2018/


Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

PDF iconOMEN nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in inv.liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020

 

Mai multe informații – pe site-ul:

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional
Examenul național de Bacalaureat 2019

 

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2019 vor fi disponibile aici (începând cu luna noiembrie 2018).

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

Materiale informative:

PDF icon  OMEN nr. 4830 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2019

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2019

Subiecte din anii precedenţi: http://subiecte.edu.ro/2018/

Pentru alte informații – clic pe:   https://www.edu.ro/bacalaureat

 

 

Blog Attachment