Probele de verificare a cunostințelor de limbă modernă

TASTA ENGL

Update 21 mai 2024 – 

 • Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:
  • Carte de indentitate (sau carnet de elev cu poză vizat la zi și certificat de naștere pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani)
  • Pix / stilou cu cerneală albastră
 • După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

Săli de examen (proba scrisă):

Parter – sălile1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7

Etaj 1 – sălile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

Etaj 2  – sălile 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25

 

Comisii de examen (proba orală) :

La proba orală, candidații se vor prezenta cu o oră înaintea programării.

Comisiile 1-7  la parter – sălile 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7

Comisiile 8-15 la etajul 1 – sălile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Comisiile 16-25 la etajul 2  – sălile 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22( laborator informatică1), 23( ( laborator informatică2), 24, 25  

Comisiia 26  la etajul 1 – Sala Engleză 1  

Comisiia 27  la etajul 2 – Sala Engleză 2  

REpartizare elevi – engleza – scris si oral

Update 9 mai 2024 –

Calendar pentru susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă- ETAPA I
● 13 – 15 mai 2024 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
● 16 – 17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
● 22 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă ENGLEZĂ
● 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/limbă modernă.

● 27 mai 2024 – interval orar 10.00-16.00- Depunerea contestațiilor
● 31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.
● 3-4 iunie 2024 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”

● 14 iunie 2024 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență

 

Accesul în incinta școlii se face prin str. Segarcea. Inscrierea se va face în sala de sport a școlii.

Program înscriere (în sala de sport):

 • Joi, 16 mai 2024 –  9.00- 17.00
 • Vineri, 17 mai 2024 – 9.00- 14.00

 

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descărcați de aici: ANEXA1_CERERE_INSCRIERE_ CNEC PROBA_VERIFICARE2024 
 • anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
 • copia certificatului de naștere al candidatului şi certificatul de naştere în original;
 • copia  cărții de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
 • folie protecție A4 pentru documentele de mai sus.

 

Numărul de înregistrare va deveni codul candidatului pentru examen cu care se va identifica în listele cu rezultatele .

Codul va fi de forma: EX_001, EX_024, EX_246)

 

PROBA SCRISĂ –  22.05.2024  în intervalul  9.00  –  10.00

 • Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:
  • Carte de indentitate (sau carnet de elev cu poză vizat la zi și certificat de naștere pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani)
  • Pix / stilou cu cerneală albastră
 • După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 22.05.2024    începând cu ora  10.30  –    CONFORM  REPARTIZĂRII (se va afișa după proba scrisă)

 Candidații se vor prezenta la proba orală cu o oră înaintea orei la care a fost repartizat ( mai putin cei programați la ora 10.30)

 CONTESTAȚII

La proba orală nu se admit contestaţii.

La proba scrisă eventualele contestaţii se depun la secretariatul Colegiului Național ,,Elena Cuza”

 •  punctajul obţinut de elev după recorectarea lucrării rămâne definitiv.
 •  nota minima de admitere este 6 ( sase)

 

 

 
Update 16 aprilie 2024 –   Susținerea probelor de aptitudini și a probelor de limbă modernă

Calendar pentru susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă- ETAPA I
● 13 – 15 mai 2024 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
● 16 – 17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
● 21 – 24 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
● 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/limbă modernă. Depunerea contestațiilor
● 31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.

● 3-4 iunie 2024 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștinșelor de limbă modernă

● 14 iunie 2024 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidații care au susținut probele de verificare a cunoștinșelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență

 

  ►Anexe la Ordinul 6154/2023 / Calendar-admitere-2024_2025 

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

  Ordin nr. 3.939/29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a,  în anul școlar 2024 – 2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

 ► Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru anul scolar 2024-2025

 

 Link-uri utile

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

http://ismb.edu.ro/index.php/admitere/2040-admitere-2024-2025

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu