Înscrierea în învăţământul primar în anul școlar 2021-2022

primazi-x

Program înscrieri perioada 29 martie 2021-28 aprilie 2021:

Luni-Joi: 8.00 – 18.00

Vineri: 8.00-17.00

 


Nu există posibilitatea  organizării programului ”Școală după școală”


Număr locuri propuse în planul de școlarizare :

1 clasă – 22 locuri

Nu avem circumpscipție școlară.

În situația în care  numărul cererilor de înscriere primite de la părinți  este mai mare decât numărul de locuri libere , se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile   metodologiei:
Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare care se aplică:

 • Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale Colegiului Național ,,Elena Cuza,” ( Grădinița nr.209 și Grădinița nr.210)
 • Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii.

În atenția părinților:

Acte necesare înscrierii:

1 Cererea tip de înscriere – click aici pentru formular online 

2 Fotocopia actului de identitate al părintelui

3 Fotocopia certificatului de naștere al copilului
4 Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2021 inclusiv
5 Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
6 Declarația tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
7 Foto copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului în cazul p ărinţi lor divorţaţi

8 Declarație-acord – Anexa nr 4 din procedura de înscriere

 

 

*** Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale

-aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ
-conform art 13 (9) din metodologie ordinea prin care se realizează programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și sau acordarea unei priorități la înscriere
– Conform art 49 din metodologie, prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa  pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă


**

***

 

LEGISLATIE

 1. Ordin nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii
 2. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022
 3. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022

​   PLAN DE MASURI SI PROCEDURI

 1. Plan de masuri pentru pregatirea si organizarea inscrierii copiilor in invatamantul primar 
 2. Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2021-2022

  CIRCUMSCRIPTII SI PLAN DE SCOLARIZARE

 1. CIRCUMSCRIPTII 2021-2022
 2. Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022, clasa pregatitoare, invatamant particular
 3. Unitati de invatamant fara circumscriptie scolara
 4. Unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale
 5. Unitati in care functioneaza programul Scoala dupa scoala sau semiinternat 

  DOCUMENTE UTILE

Precizari_CMBRAE_evaluare_CP_2021

 1. Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 – solicitare recomandare din partea unității de învățământ prescolar
 2. Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 – cerere evaluare C.M.B.R.A.E.
 3. Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 – declarație pe propria răspundere – părinte

​   COMUNICARI

 1. Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepand cu data de 22 martie 2021 până pe 4 iunie 2021, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00
 2. Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare 
 3. Parintii copiilor care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2021, inclusiv, si care doresc AMANAREA inscrierii acestuia in clasa pregatitoare, vor depune o cerere in acest sens, impreuna cu un document medical din care sa reiasa ca minorul este inapt pentru inscrierea in invatamantul primar, in anul scolar 2021-2022. Cererea (descarca), impreuna cu documentul medical, se depun, incepand cu data de 29.03.2021, la registratura ISMB sau se transmit prin posta sau la adresa de email clasapregatitoare@ismb.ro

* Informatiile sunt in curs de actualizare

 

 

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu