Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional 2022/ Probe de aptitudini /Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

NOU!!!

Rezultate finale – pedagogic:

Admiși – Educator – puericultor

Admiși – Invațător-educator

Respinsi – pedagogic

Candidații ADMIȘI se vor prezenta în perioada 5-7 iulie 2022 se vor prezenta la Colegiul Național Elena Cuza pentru a completa cererea de înscrielre și pentru a ridica confirmarea admiterii la profilul pedagogic

Candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidații care au declarat în scris  că renunță la locul obținut  la profilul pedagogic, în data de 4 iulie  2022 ridică fișele de înscriere  de la secretariatul liceului  și le depun la unitatățile la care au absolvit . În perioada prevăzută în calendarul admiterii, aceștia vor completa optiuni  în vederea participării la repartizarea computerizată.


 

NOU!!

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI PROFIL PEDAGOGIC

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI LA PROFIL PEDAGOGIC VOR ADUCE

PÂNĂ ÎN DATA DE 30 IUNIE 2022  ÎNTRE ORELE 10,00-18,00

URMĂTOARELE ACTE NECESARE PENTRU VALIDARE:

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE (ORIGINAL)
 2.  FOAIE  MATRICOLĂ CU MEDIILE CLASELOR V-VIII ( ORIGINAL)
 3. ADEVERINȚA CU NOTELE ȘI MEDIA DE ADMITERE OBȚINUTĂ  LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ( ORIGINAL)
 4. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
 5. COPIE CARTE IDENTITATE ELEV
 6. COPII CARTE IDENTITATE  PĂRINȚI
 7. FIȘA MEDICALĂ
 8. DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE APARTENENȚĂ LA ETNIA RROMĂ

 Validarea  la ISMB a listei candidațior admiși la profilul pedagogic,

specializările învățător-educatoare și educator-puericultor se face în data  1 iulie 2022

ELEVII CARE RENUNȚĂ LA PROFILUL PEDAGOGIC DEPUN

DECLARAȚIE DE RENUNȚARE – ÎNREGISTRATĂ PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2022Candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidații care au declarat în scris  că renunță la locul obținut  la profilul pedagogic, în data de 4 iulie  2022 ridică fișele de înscriere  de la secretariatul liceului  și le depun la unitatățile la care au absolvit . În perioada prevăzută în calendarul admiterii, aceștia vor completa optiuni  în vederea participării la repartizarea computerizată.
Descarcă aici:

LISTA CANDIDAȚILOR ADMISI LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

CATALOG CU REZULTATELE CONTESTAȚIILOR LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ 18 mai 2022

CATALOG CU REZULTATELE INIȚIALE LA PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ 18 mai 2022

Rezultate_echivalare proba limba_engleză_2022NOU!!

Descarcă aici;

Rezultate finale probe aptitudini – pedagogic

Candidații declarați RESPINȘI la probe vor ridica Anexa la fișa de înscriere și celelalte documente în intervalul 30-31 mai 2022 –interval orar 9-16.30

.

Pentru candidații declarați ADMIȘI la probe vom reține Anexa la fișa de înscriere și celelalte documente vor aștepta pâna la realizarea ierarhizării conform mediilor de admitere ( 30 iunie 2022) . Se pot elibera copii ale fiselor anexe avizate ”conform cu originalul” .  

 • 23 mai 2022, până la ora 12.00  – afișarea rezultatelor
 • depunerea contestațiilor: 23 mai 2022, în intervalul orar 12.00 – 16.00  
 • 27 mai 2022 – afișarea rezultatelor finale , după contestații
 •  in perioada : 30 -31  mai 2022 – interval orar 9-16.30 – candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”
 • 3 iunie 2022 – depunerea  anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.

 
Nou!! – BROȘURĂ ADMITERE 2022
  BROSURA_Vocational_limba_materna_moderna_2022
  PROCEDURA_ADMITERE_BILINGV_2022_2023
  Ghid ADMITERE 2022_2023

 

CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

ORDIN nr. 5142 din 20 august 2021 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023

 

Plan masuri ISMB nr. 2380 din 02.02.2022_ADMITERE 2022 

În anul şcolar 2022-2023

Colegiul Naţional “Elena Cuza”

va  pregăti elevi în următoarele filiere si profiluri:

Repere admitere

Medii Admitere 2021

Promovabilitate BAC
Prima medie profil Ultima medie profil Promoția 2020 Promoția 2021
PEDAGOGIC – specializarea  învăţător – educatoare  – 1 clasă
Absolvenții obțin certificat de competențe profesionale
9,57 9,02 100% 100%
PEDAGOGIC  – specializarea  educator – puericultor  – 1 clasă
Absolvenții obțin certificat de competențe profesionale
9.01 8,33
FILOLOGIE bilingv engleză – 1 clasă
Absolvenţii obţin atestat profesional care certifică competenţe lingvistice de nivel avansat în limba engleză.
9.53 8,89 100% 100%
FILOLOGIE – 1 clasă  9.24 8,73 100% 100%
MATEMATICĂ – INFORMATICĂ intensiv informatică – 2 clase
Absolvenţii obţin atestat profesional care certifică competenţele de operare pe calculator şi competenţe de nivel mediu de programare.
9.47 9,06 100% 100%

Admiterea în clasa a IX-a, profil pedagogic,
specializările învățător-educatoare și educator-puericultor
pentru anul școlar 2022-2023

 

Calendar probe de aptitudini  clasa a IX-a

11-13 mai 2022 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere (de la unitatea de proveniență);

16-17 mai 2022 – înscrierea pentru probele de aptitudini ;

 19-20 mai 2022 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

23 mai 2022 – afișarea rezultatelor finale.

30-31 mai 2022 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere  – interval orar 9-16.30

.

 

Înscrierea la probele de aptitudini:
16 mai 2022,   între orele  – 9.00-17.00

17 mai 2022,   între orele   – 9.00-15.00  

Dosarul  pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
– cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descărcați –CERFERE INSCRIERE pedagogic);
– anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
– copie după certificatul de naștere al candidatului şi certificatului de naştere în original;
– copie după cartea de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că elevul este apt pentru a susține proba sportivă.

– folie protecțiie A4 pentru documentele de mai sus.

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:

 1. Proba de aptitudini muzicale – 19.05.2022  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier
 2. Interviu – 19.05.2022  – începând cu ora 9:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier
 3. Proba de aptitudini artistice -20.05.2022  –   ora 9:00 – 11:00
 4. Proba de aptitudini fizice -20.05.2022  – începând cu ora 11:00 –  conform planificării orare ce va fi  afişată la avizier

 

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afişate la avizier, pe baza cărții de identitate în original sau a certificatului de naștere (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de identitate).
Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev completat şi vizat/ştampilat la zi.
Ținuta la examen va  decentă.
Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor bloc desen A3, pensule(diverse mărimi), culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), paletă culori, recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră, iar pentru proba de aptitudini fizice: echipament soprtiv adecvat vremii din ziua examenului (pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport), sticlă cu apă.
La probele de aptitudini nu se admit contestații ! Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.*Extras din metodologie

Anexa Nr. 3
la Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021

PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.
6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 

 Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Descarcă aici:  PROCEDURA_ADMITERE_BILINGV_2022_2023

Calendar probe de  verificare a cunoștințelor de limba engleză clasa a IX-a

11-13 mai 2022 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere(de la unitatea de proveniență);

16-17 mai 2022 – înscrierea pentru probele de  verificare a cunoștințelor de limba engleză;

18 mai 2022 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă / intensivă a limbii engleze;

23 mai 2022 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

27 mai 2022 – afișarea rezultatelor finale.

30-31 mai 2022 –– interval orar 9-16.30 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-au susţinut probele.

 

Înscrierea la probele de de verificare a cunoștințelor de limba engleză :
16 mai 2022,   între orele  – 9.00 – 17.00

17 mai 2022,   între orele – 9.00 – 15.00

Dosarul  pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
– cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descarcă – Cerere examen bilingv lb engleză);
– anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență acandidatului;
– copie după certificatul de naștere al candidatului şi certificatului de naştere în original;
– copie după cartea de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;

– folie protecțiie A4 pentru documentele de mai sus.

 

 

PROBA SCRISĂ  18.05.2022  în intervalul  9.00  –  10.00

 • Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:
  • Carte de indentitate ( sau carnet de elev cu poză vizat la zi și certificate de naștere pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani)
  • Pix / stilou cu cerneală albastră
 • După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 18.05.2022    începând cu ora  11.00  –    CONFORM  REPARTIZĂRII – se va afișa după proba scrisă

 Candidații se vor prezenta la proba orală cu o oră înaintea orei la care a fost repartizat ( mai putin cei programați la ora 11.00)

 

  CONTESTAȚII

La proba orală nu se admit contestaţii.

La proba scrisă eventualele contestaţii se depun la secretariatul Colegiului Național ,,Elena Cuza”

 •  punctajul obţinut de elev după recorectarea lucrării rămâne definitiv.
 •  nota minima de admitere este 6 ( sase)

 

  

 • 23 mai 2022, până la ora 12.00  – afișarea rezultatelor
 • depunerea contestațiilor: – 23 mai 2022, în intervalul  12.00-16.00
 • 27 mai 2022 – afișarea rezultatelor finale , după contestații
 •  in perioada : 30 -31  mai 2022 – interval orar 9-16.30 – candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”
 • 3 iunie 2022 – depunerea  anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.

  

RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR OBŢINUTE DE CANDIDAȚI LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE LA OLIMPIADELE NAȚIONALE; ECHIVALAREA ACESTORA CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

Descarcă aici:  PROCEDURA_ADMITERE_BILINGV_2022_2023

11 aprilie -12 mai 2022  –  Solicitarea recunoașterii și echivalării și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

(a) Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și a rezultatelor la olimpiadele naționale cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(b) Depunerea de copii „conform cu originalul”

 11-13 mai 2022 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere (de la unitatea de proveniență);

13 mai 2022  – Întocmirea și afișarea la avizierul școlii a listei cu rezultatele finale (ANEXA 3) ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și a rezultatelor la olimpiadele naționale cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

16-17 mai 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale, prin depunerea anexei fișei de înscriere

23 mai 2022  Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

27 mai 2022  Transmiterea listelor cu rezultatele finale către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti

 

30-31 mai 2022 – ridicarea anexelor fişelor de ȋnscriere de la şcoala unde s-au susţinut probele.

 

Program înscriere:

16 mai 2022,   între orele  – 9.00 – 17.00

17 mai 2022,   între orele – 9.00 – 15.00

Dosarul  pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
– cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descaărcați – Cerere echivalare bilingv lb engleza);
– anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență acandidatului;
– copie după certificatul de naștere al candidatului şi certificatului de naştere în original;
– copie după cartea de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;

– folie protecțiie A4 pentru documentele de mai sus.

 

 

 *Extras din metodologie

Anexa Nr. 4
la Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE

VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN
CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

Articolul 1
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).
(2) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
(3) Proba prevăzută la nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a alin. (1) unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.
Articolul 2
(1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.
(2) Subiectele pentru proba de verificare a competenţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului /municipiului Bucureşti. Acestea se elaborează de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul şcolar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
(3) Comisia menţionată la alin. (2) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea  inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar  pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
(4) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a competenţelor de limbă modernă funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).
(5) În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de contestaţii, formată din cadre didactice de  specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile de contestaţii se  numesc la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).
Articolul 3
Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe:
a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.
Articolul 4
(1) Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competenţelor de înţelegere de texte şi a funcţiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciţii de realizare a unor corespondenţe, text lacunar.
(2) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.
(3) Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Articolul 5
(1) Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competenţelor de discurs oral şi de participare la conversaţie de nivel A2.
(2) La proba orală nu se admit contestaţii.
Articolul 6
(1) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.

(2) Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă este considerat admis.
(3) Rezultatul final al probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba.
Articolul 7
La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.
Articolul 8
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea probei prevăzute la se constituie o comisie la art. 7 nivelul unităţi de învăţământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs).
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) elaborează subiectele, care respectă structura şi punctajele prevăzute pentru desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
Articolul 9
Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoaşterea notei obţinute, în liceul la care au fost repartizaţi computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susţine proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admişi la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.*Extras din metodologie

Anexa Nr. 2
la Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 X ABS + 0,8 X EN*)
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
*) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale
II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2022-2023
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:
(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:
APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA,
unde:
APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
unde:
NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

 

 

 

Blog Attachment