Admiterea în clasele a V-a cu program intensiv de studiu a unei limbi moderne de circulatie internațională, clase ce vor functiona în anul școlar 2022-2023

NOU!!

REZULTATE FINALE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE – 9 IUNIE 2022  ***

Repartizarea elevilor pe clase – clasa a V-a A si a V-a B în anul școlar 2022-2023

Reprezentanții legali ai elevilor admiși la clasele a V-a A sau a V-a B în anul școlar 2022-2023  se  vor prezenta în zilele de

20, 21, 22 iunie 2022 – în intervalul orar 15,30-18,00

pentru completarea cererii de transfer.

La cererea de transfer se vor  atașa următoarele documente:

– copie certificat naștere elev

– copie CI părinți

După aprobarea cererii de transfer de unitatea școlară la care este în prezent elevul, se vor aduce următoarele documente:

 • cererea de transfer aprobată,
 • foaia matricolă,
 • fișa medicală

*** * Extras din PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023:

art. 14 a) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate decide stabilirea unei medii minime de admitere.
b) În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea:
– punctajul obținut la proba scrisă; ….

 


 REZULTATE INIȚIALE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE – 9 IUNIE 2022

REPARTIZAREA ELEVILOR LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE – 9 IUNIE 2022

PROBA SCRISĂ –  09.06.2022  în intervalul  9.00  –  10.00

 • Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:
 • Carnet de elev cu poză vizat la zi și certificat de naștere
 • Pix / stilou cu cerneală albastră
 • După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 09.06.2022    începând cu ora  10.30  –  conform  repartizării

 Candidații se vor prezenta la proba orală cu 30 minute înaintea orei la care a fost repartizat ( mai putin cei programați la ora 10.30)

 •  15 iunie 2022, ora 10.00  – afișarea rezultatelor inițiale
 • 15 iunie 2022, în intervalul  10.00-17.00 – depunerea contestațiilor
 • 17 iunie 2022, ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale după contestații

 

CONTESTAȚII

 • La proba orală nu se admit contestaţii.
 • Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea rezultatelor inițiale, prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB Nr. 13811/19.05.2022) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, MIERCURI, 15 IUNIE 2022, în intervalul orar 10.00-17.00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte/tutorele legal instituit.
 •  Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
 • Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.
 • Cerere_reevaluare_V_2022

 

AFIȘAREA REZULTATELOR INIȚIALE se va face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE (DE DUPĂ CONTESTAŢII) se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.


 


PROCEDURA_ADMITERE_CLASA_V_2022

Ordin – admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

GRAFIC_ADMITERE_CLASA_V

Programa școlara  Limba  modernă

Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

ANEXA2_Lista_examenelor_recunoastere_internationala


GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII  ÎN CLASA A V-A INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ

Plan școlarizare, anul școalar 2022-2023 – 1 clasă – 26 elevi

Program înscriere:

30, 31 mai , 2 iunie 2022 – interval orar  10.00 – 17.00

Documente necesare la înscriere:

– Cerere de înscriere – descarcă aici: ANEXA_6_cerere_de_inscriere_V_2022

– Cerere de echivalare (dacă este cazul) – descarcă aici: ANEXA_1_cerere_echivalare_V_2022

– Copie certificat naștere

– Copie carnet de note elev  vizat și cu poza ( doar fila cu vizele anuale si  fila cu școala, numele, poza)

– Folie protecție A4 pentru documentele de mai sus

15 iunie  Afișarea rezultatelor inițiale  și depunerea contestațiilor ( interval orar în curs de actualizare)
16 iunie – Rezolvarea contestațiilor
17 iunie  – Afișarea rezultatelor finale

 

Blog Attachment

Lasa-ne un comentariu