Transferul elevilor pentru anul școlar 2021-2022

34

25 iunie – 27 august  2021 –  depunerea cererilor de transfer însoțite de adeverință cu media generală și media la purtare din ultimul an școlar absolvit.

 

30 – 31 august 2021 – susținerea examenelor de diferență, dacă este cazul.

 

1 septembrie 2021 – discutarea cererilor de transfer în ședința CA (aprobarea/ respingerea cererilor de transfer)

 

Aprobarea cererilor de transfer se realizează în limita locurilor libere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, cu respectarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul 5447/31 august 2020

Descarcă:  Cerere Transfer CN Elena Cuza

 

 

 

Blog Attachment