Proba de verificare a cunoştintelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv din cadrul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024

TASTA ENGL

BROSURA_2023.pdf (edu.ro)

 

Rezultate finale proba bilingv 17 mai 2023

ECHIVALARI ENGLEZĂ 2023

 

 

 

PROBA DE VERIFICARE

A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ 

pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – limba engleză  

 

Anexa la fișa de înscriere se va ridica în perioada 29-30 mai 2023,

în intervalul orar 9.00-16.00 de la sala de sport .

de către elev sau reprezentant legal, in baza documentelor de identitate.

 

Rezultate initiale bilingv

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI

SĂLI DE EXAMEN

SĂLILE 1 -7            –  PARTER
SĂLILE 8-15          – ETAJ 1
SĂLILE 16-21        – ETAJ 2
SĂLILE 22-23       – CONTAINERE  (ÎN DREAPTA INTRĂRII ELEVILOR)
SALA 24                 – SALA DE SPORT

Program înscriere (în sala de sport):

 • Luni, 15 mai 2023 –  8.00- 17.00
 • Marți, 16 mai 2023 – 8.00- 14.00

 

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descărcați de pe site– Cerere examen bilingv lb engleza)
 • anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
 • copia certificatului de naștere al candidatului şi certificatul de naştere în original;
 • copia  cărții de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
 • folie protecție A4 pentru documentele de mai sus.

 

Numărul de înregistrare va deveni codul candidatului pentru examen cu care se va identifica în listele cu rezultatele .

Codul va fi de forma: EX_001, EX_024, EX_246)

 

PROBA SCRISĂ  17.05.2023  în intervalul  9.00  –  10.00

 • Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:
  • Carte de indentitate (sau carnet de elev cu poză vizat la zi și certificat de naștere pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani)
  • Pix / stilou cu cerneală albastră
 • După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 17.05.2023    începând cu ora  10.30  –    CONFORM  REPARTIZĂRII (se va afișa după proba scrisă)

 Candidații se vor prezenta la proba orală cu o oră înaintea orei la care a fost repartizat ( mai putin cei programați la ora 10.30)

 CONTESTAȚII

La proba orală nu se admit contestaţii.

La proba scrisă eventualele contestaţii se depun la secretariatul Colegiului Național ,,Elena Cuza”

 •  punctajul obţinut de elev după recorectarea lucrării rămâne definitiv.
 •  nota minima de admitere este 6 ( sase)

 

 • 22 mai 2023, până la ora 10.00 – afișarea rezultatelor
 • 22 mai 2023, 10.00 – 16.00, depunerea contestațiilor
 • 26 mai 2023, ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale , după contestații
 • 29-30 mai 2023 candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”
 • 9 iunie 2023 depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.


RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR OBŢINUTE DE CANDIDAȚI LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE LA OLIMPIADELE NAȚIONALE; ECHIVALAREA ACESTORA CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

 

10-12 mai 2023 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere (de la unitatea de proveniență);

 Program înscriere (în sala de sport):

 • Luni, 15 mai 2023 –  8.00- 17.00
 • Marți, 16 mai 2023 – 8.00- 14.00

Documente necesare:

 • cerere-tip (se completează  în momentul înscrierii sau descaărcați de pe siteCerere echivalare bilingv lb engleza)
 • anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
 • copia certificatului de naștere al candidatului şi certificatul de naştere în original;
 • copia  cărții de identitate a candidatului şi cartea de identitate în original;
 • folie protecție A4 pentru documentele de mai sus.

 

Numărul de înregistrare va deveni codul candidatului   cu care va se va identifica în listele cu rezultatele echivalării .

Codul va fi de forma: REC_003, REC_064, REC_451)

 

26 mai 2023, până la ora 10.00  – afișarea rezultatelor finale

29-30 mai 2023 candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la Colegiul Național ”Elena Cuza”

9 iunie 2023 – depunerea  anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență.

 

Pentru informații referitoare la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic – click aici

 


 


Descarca aici – Procedura operationala ISMB nr. 6390 din 23.03.2023 privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna

Anexa 1 – cerere echivalare lb straina

Graficul și centre de sustinere –  probe de aptitudini și probe de verificare cunostine lb. modernă_materna

Extras din procedura ISMB nr 6300/23.03.2023 :

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment