Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018

BiologyHeader-1200×480

 Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-VII-a.pdf

 Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-IX-a.pdf

 Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-X-a.pdf

 Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-XI-a.pdf

 Rezultate finale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-XII-a.pdf

 Notă Reevaluare lucrări – clasa a X-a.pdf


Rezultate partiale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-VII-a.pdf

Rezultate partiale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-IX-a.pdf

Rezultate partiale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-X-a.pdf

Rezultate partiale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-XI-a.pdf

Rezultate partiale – Olimpiada de biologie – faza pe municipiu 3.03.2018 clasa a-XII-a.pdf

 

ANUNȚ CONTESTAȚII  –  OLIMPIADA DE BIOLOGIE

 

”Contestațiile se depun luni –  5 martie 2018 , în intervalul orar 12.30- 15.00,  la secretariatul Colegiului Național ”Elena Cuza”, cu număr de înregistrare și cu respectarea prevederilor ordinului MECTS 3035/10.01.2012.”

 ” La toate lucrările scrise ale etapelor olimpiadei de biologie concurenții pot depune contestații, în termenul prevăzut în programul de desfășurare a olimpiadei. Rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate, în cadrul comisiilor de contestații stabilite pe ani de studiu. Rezultatele activității comisiilor de contestații sunt validate de către preşedintele Comisiei centrale a competiției naționale și sunt consemnate într-un proces –verbal, semnat de toți membrii acesteia. Aceste rezultate sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la avizier și pe site-ul olimpiadei. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.”

 -Art. 49(4) – Elevii participanţi pot contesta  numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise/propriului produs.

(5) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei de evaluare.

(6) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie nu este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.

 Rezultatele contestațiilor vor fi afișate marți, 6 martie 2018, după ora 15.00 , la avizierul Colegiului Național ” Elena Cuza ”  și pe site-ul acestuia .

Blog Attachment