Înscrierea în învăţământul primar în anul scolar 2019-2020

primazi

Înscrierea în învăţământul primar în anul scolar 2019-2020

UPDATE :

Pe site-ul ISMB  CLICK AICI!   – găsiți informații actualizate referitoare la clasa pregătitoare  :

 • Lista copiilor admisi in etapa I
 • Lista cererilor nesolutionate dupa prima etapa
 • Lista locurilor ramase libere dupa prima etapa
 • și altele

 

 

CLASA PREGATITOARE – 2 CLASE – 50 LOCURI

 

Conform ordinului MEN NR.3181/18.02.2019:

”Datorită specificului instituțional, liceele și colegiile pedagogice sunt exceptate de la obligativitatea raportării la o circumscripție școlară”…” privind calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, fără condiționarea arondării”

(7) În localitățile în care funcționeazăunități deînvățământ teologic/ confesional, de arte și sportiv,precum și unități de învățământ cu profil pedagogic care școlarizeazănivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacăacestor unități li se alocăsau nu circumscripție școlară.

ISMB – Detalii circumscripție Colegiul Național Elena Cuza București

Circumpscripții școlare

Extras din ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020:

 

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinții ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei  pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 13. – (8) Unitățile de învățământ informează părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 15. – (1) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali sunt informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

Ziua  Porților  Deschise – 5  martie 2019 între orele 10.00 – 16.00

 

PROGRAM ÎNSCRIERI : LUNI-VINERI  8.00 – 18.00

în perioada 4 – 22 martie 2019

Informații pentru părinți:

 1. Acte necesare încrierii în Clasa Pregatitoare an școlar 2019-2020:
 • Cerere-tip de înscriere;
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie și original după certificatul de naștere al copilului;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și /sau specifice acolo unde este cazul.

 

 1. Criterii generale de departajare în Clasa Pregătitoare, an școlar 2019 – 2020
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la casa de copii/un centru de plasament se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculate în Colegiul Național “Elena Cuza”;

 

 1. Criterii specifice de departajare în Clasa Pregătitoare, an școlar 2019 – 2020

1)    Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale  Colegiului Național „Elena Cuza” (Grădinițele nr.209 si nr.210)

2)   Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii.

 

 ÎN ACEASTĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NU EXISTĂ POSIBILITATEA ORGANIZĂRII PROGRAMULUI “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Consultă documentele în format PDF:

 1. Metodologia privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 - Click aici
 2. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 - Click aici
 3. Planificarea activității de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatică 27 februarie -20 martie 2019 - Click aici
 4. Circumscripții școlare – Click aici
 5. Informarea publicului privind înscrierea în învățământul primar, an școlar 2019-2020 - Click aici
 6. Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil în perioada 26.02.2019–19.04.2019, de luni până joi în intervalul orar 8.0016.30 și vineri în intervalul orar 8.00 14.00 .
 7. Unitățile de învațământ care au în oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educaționale – Click aici

Link-uri utile:

http://www.cmbrae.ro

http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2015

 

Blog Attachment