Înscrierea în învăţământul primar în anul școlar 2020-2021

primazi

Înscrierea în învăţământul primar în anul școlar 2020-2021

NOU!

ORDIN nr. 4.244 din 12 mai 2020

Înscrierea se face numai pe bază de programare. Avem rugămintea ca în această perioadă să vă adresați instituției telefonic la nr. 021 413 24 95 sau prin e-mail: cn_ecuza@yahoo.com.

 

Vă mulțumim!

 

CLASA PREGATITOARE – 2 CLASE – 50 LOCURI

 

Cadru legislativ și informații de interes general:

 1. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 - Click aici
 2. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 - Click aici
 3. Planificarea activitatii de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica  Click aici
 4. Precizari privind activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare  Click aici
 5. Circumscriptii scolare – Click aici
 6. Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepand cu data de 24.02.2020, de luni pana joi in intervalul orar 8.0016.30 si vineri in intervalul orar 8.00  14.00 - Click aici 
 7. Unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale - Click aici  
 8. Unitati de invatamant fara circumscriptie scolara - Click aici
 9. Ziua portilor deschise in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitati in care functioneaza programul Scoala dupa scoala sau semiinternat Click aici
 10. Unitati de invatamant care organizeaza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, incepand cu clasa I, program integrat de arta sau sportiv Click aici
 11. Centralizator privind calendarul desfasurarii probei de cunoastere a limbii materne in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale - Click aici
 12. Galerie foto unitati scolare – Click aici
 13. Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021 – Click aici
 14. Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021, clasa pregatitoare, invatamant particular – Click aici
 15. Cerere de inscriere online – acest formular online permite parintilor sa se prezinte la secretariatul scolii cu datele copilului pre-completate, scurtand timpul de asteptare.

 

 

http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2015ISMB – Detalii circumscripție Colegiul Național Elena Cuza București

Conform ordinului MEN NR.3181/18.02.2019:

”Datorită specificului instituțional, liceele și colegiile pedagogice sunt exceptate de la obligativitatea raportării la o circumscripție școlară”…” privind calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, fără condiționarea arondării”

(7) În localitățile în care funcționeazăunități deînvățământ teologic/ confesional, de arte și sportiv,precum și unități de învățământ cu profil pedagogic care școlarizeazănivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacăacestor unități li se alocăsau nu circumscripție școlară.

 Extras din ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021:

 

 

Art. 3. – (2) Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinții ai căror copii  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei  pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 13. – (8) Unitățile de învățământ informează părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 15. – (1) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali sunt informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

Art. 49. – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudăZiua  Porților  Deschise – 28  februarie 2020, orele 10.00 – 18.00

Telefon informații secretariat:  021 413 24 95

 

PROGRAM ÎNSCRIERI : LUNI-JOI  8.00 – 18.00

VINERI:  8.00 – 17.00

în perioada 4 – 23 martie 2020

 

ÎN ACEASTĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NU EXISTĂ POSIBILITATEA ORGANIZĂRII PROGRAMULUI “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

 

Informații pentru părinți:

 1. Acte necesare încrierii în Clasa Pregatitoare, an școlar 2020-2021:
 • Cerere-tip de înscriere;
 • Declaratie -Acord – Anexa 1 la Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021 -descarca aici  Anexa 1 – Declaratie-acord
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie și original după certificatul de naștere al copilului;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul), însoțită de cererea tip – Anexa 2 la Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021 ; -descarca aici Anexa 2
 • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și /sau specifice acolo unde este cazul.
 • Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – în cazul copiilor cu părinți divorțați.

 

 1. Criterii generale de departajare în Clasa Pregătitoare, an școlar 2020 – 2021
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la casa de copii/un centru de plasament se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculate în Colegiul Național “Elena Cuza”;

 

 1. Criterii specifice de departajare în Clasa Pregătitoare, an școlar 2020 – 2021

1)    Copii care au frecventat grădinițele de aplicație ale  Colegiului Național „Elena Cuza” (Grădinițele nr.209 si nr.210) (adeverință de la grădiniță)

2)   Unul din părinți are locul de muncă în apropierea școlii. (adeverință de la locul de muncă)

 

 

Blog Attachment