În atenția candidaților admiși la Colegiul Național ”Elena Cuza” în urma repartizării computerizate

Program depunere dosare înscriere:

15 iulie 2022 – interval 9.00 – 14.00

18, 19, 20 iulie 2022 – interval 9,00-16.00

 

Înscrierea  candidaţilor declaraţi admişi  la Colegiul național ”Elena Cuza” în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

– fișa de înscriere (se completază la secretariat)

– copie CI elev

– copie certificat naștere elev

– copie CI parinți

– foaie matricolă cu calculul mediei generale a claselor V-VIII

– adeverința cu notele și media generala obținută la evaluarea națională și  media de admitere

– fișa medicală

– folie transparentă A4

– recomandarea de la Partida Rromilor ( dacă este cazul)

– certificatul de orientare școlară (dacă este cazul)

 

Lasa-ne un comentariu