Admitere și echivalare pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru anul școlar 2019-2020

TASTA ENGL

CENTRUL DE SUSȚINERE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

COLEGIUL NAȚIONAL “ELENA CUZA”

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR:

 • eventualele contestații se vor depune la secretariatul unității, astăzi, 20.05.2019, în intervalul orar: 10.00 – 18.00.
 • rezultatele finale se vor afișa în data de 24.05.2019
 • ridicarea fișelor anexă – în perioada 27.05.2019 – 29.05.2019

 


 


Adresa ISMB nr. 9225 din 23.04.2019 – ref. Sustinere probe aptitudini si probe limba moderna- limba materna (1)

PROCEDURA ISMB NR. 4144 DIN 25.02.2019_ADMITERE_BILINGV_2019_2020

Cerere pentru susţinerea probei la limba engleză

Cerere pentru echivalare

Cerere pentru contestaţie la proba scrisă-limba engleză

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA PROBEI:

 

ACTE NECESARE:

1. ANEXA LA FIȘA TIP DE ÎNSCRIERE
2. CERERE DE ÎNSCRIERE (se completează la comisia de înscriere a unității)
3. CERTIFICAT DE NAȘTERE – COPIE
4. CARTE DE IDENTITATE – COPIE
 • ACTELE VOR FI DEPUSE ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC

 

GRAFICUL DE ÎNSCRIERE

 • 13 MAI 2019  –  ÎNTRE ORELE  9.00 – 17.00
 • 14 MAI 2019  –  ÎNTRE ORELE  9.00 – 15.00

                                     

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

 

 • 16.05.2019    ORA  – 08.30  –   PROBA SCRISĂ

 PROBA SCRISA, PENTRU CARE SE ACORDA      70 DE PUNCTE ( DIN CARE 10 PUNCTE DIN OFICIU). Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostințelor de gramatică și vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă I de studiu. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisă se pot depune contestații la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzuta de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învațamântul liceal de stat.

 • 16.05.2019    ORA – 11.00  –    PROBA ORALĂ    CONFORM  REPARTIZĂRII

 PROBA ORALĂ, PENTRU CARE SE ACORDĂ 30 DE PUNCTE,  VA CONSTA DIN:

– descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare și evaluare și vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist);

– răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: două întrebări de înțelegere globală, două întrebări de înțelegere în detaliu a textului.

 

 CONTESTAȚII

(a) La proba orală nu se admit contestaţii.

(b) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun la secretariatul Colegiului Național ,,Elena Cuza”

 •  PUNCTAJUL OBŢINUT DE ELEV DUPĂ RECORECTAREA LUCRĂRII RĂMÂNE DEFINITIV.
 •  NOTA MINIMA DE ADMITERE ESTE 6 ( SASE)

 

AFIȘAREA REZULTATELOR :  20 mai 2019

 • REZULTATELE FINALE , DUPĂ CONTESTAȚII, SE AFIȘEAZĂ ÎN ZIUA DE 24 MAI 2019
 • IN PERIOADA : 27 -29  MAI 2019 CANDIDAȚII ÎȘI RIDICĂ ANEXELE FIȘELOR DE ÎNSCRIERE DE LA COLEGIUL NAȚIONAL”ELENA CUZA”
 • Pe 4 iunie 2019, candidații depun anexele fișelor de înscriere la unitățile gimnaziale absolvite.

 
 

CENTRUL DE ECHIVALARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

COLEGIUL NAȚIONAL “ELENA CUZA”

 

 

 • ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR CĂRORA LI SE RECUNOSC ȘI ECHIVALEAZĂ REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN LIMBI STRĂINE

 

ACTE NECESARE:

1. ANEXA LA FIȘA TIP DE ÎNSCRIERE

2. CERERE DE ÎNSCRIERE (se completează la comisia de înscriere a unităţii)

3. CERTIFICAT DE NAȘTERE – COPIE

4. CARTE DE IDENTITATE – COPIE

 • ACTELE VOR FI DEPUSE INTR-O FOLIE DE PLASTIC

 

GRAFICUL DE INSCRIERE:

 • 13 MAI 2019 –   INTRE ORELE  9.00 – 17.00
 • 14 MAI 2019  –  INTRE ORELE  9.00 – 15.00

 

 • Pentru candidații carora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internaționala, in anexa fisei de inscriere se va consemna nota 10

 

 • În perioada 27-29 MAI 2019, candidatii îsi ridica anexele fiselor de înscriere de la Colegiul National ,,Elena Cuza,,;
 • Pe 4 iunie 2019, candidatii depun anexele fiselor de înscriere la unitatile gimnaziale absolvite.

 

 

Blog Attachment