Admitere profil pedagogic – specializarea învățător-educatoare în anul școlar 2018-2019

pedag

IMPORTANT!

CANDIDATII  DECLARATI  ADMISI  LA PROBELE DE  APTITUDINI VOR ADUCE, IN PERIOADA

LUNI 25 IUNIE IN INTERVALUL ORAR 14.00-18.00 (INTRUCAT SUNTEM CENTRU DE BACALAUREAT)

si

MARȚI 26 IUNIE 2018, IN INTERVALUL ORAR 09.00-16.00

URMATOARELE ACTE NECESARE PENTRU VALIDARE

 

FISA DE INSCRIERE (ORIGINALA);

FOAIA MATRICOLA CU MEDIILE CLASELOR  V – VIII;
ADEVERINTA CU NOTELE SI MEDIA OBTINUTA LA EVALUAREA  NATIONALA, MEDIA DE ADMITERE;
CERTIFICATUL DE NASTERE (COPIE);
FISA MEDICALA;
CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI  ADMIȘI  LA PROBELE DE  APTITUDINI:

 

 CANDIDAȚII  DECLARAȚI  ADMIȘI  LA PROBELE DE  APTITUDINI, VOR ADUCE  ÎN  PERIOADA  25 -26 IUNIE 2018, URMATOARELE ACTE NECESARE PENTRU VALIDARE:

 

 • FISA DE ÎNSCRIERE (ÎN ORIGINAL);
 • FOAIA MATRICOLĂ CU MEDIILE CLASELOR V – VIII;
 • ADEVERINȚA CU NOTELE ȘI MEDIA OBȚINUTĂ LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, MEDIA DE ADMITERE;
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE (COPIE);
 • FIȘA MEDICALĂ;
 • CARTEA DE IDENTITATE (COPIE).

 

 

 COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA”

PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE

 Aici puteți descărca:

 

 
 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

 

ACTE NECESARE:

1. ANEXA LA FIȘA TIP DE ÎNSCRIERE – pentru participarea la probele de aptitudini

2.CERERE DE ÎNSCRIERE (se completeaza la comisia de înscriere a unității)

3.CERTIFICAT DE NAȘTERE – COPIE

4.CARTE IDENTITATE – COPIE

5.Adeverinţă de la medicul de familie cu mențiunea “apt pentru a susține probele sportive

6. Folie de plastic pentru acte

GRAFICUL DE SUSTINERE A PROBELOR DE APTITUDINI  PROFIL PEDAGOGIC .pdf

 

GRAFICUL DE ÎNSCRIERE:

 

 • 14 MAI 2018 –   ÎNTRE ORELE  9.00 – 17.00
 • 15 MAI 2018 –   ÎNTRE ORELE  9.00 – 17.00

 

 

 1. EXAMEN DE VERIFICARE:

 

DESFĂȘURAREA PROBELOR :    16  Mai  2018     si       18  Mai  2018

 

APRECIEREA PROBELOR SE FACE PE BAZĂ DE:    CALIFICATIV  –   ADMIS / RESPINS

 

 • 16 MAI 2018, ÎNCEPÎND CU ORA 9.00 – PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂȚII DE  A COMUNICA ȘI A DICȚIEI(INTERVIU)

                                                                                       – PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

 • 18 MAI 2018, ORA 09.00 – PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
 • 18 MAI 2018, ORA 11.00 – PROBA DE APTITUDINI FIZICE
 • REZULTATUL FIECAREI PROBE SE APRECIAZA CU     ADMIS / RESPINS

RESPINGEREA LA O PROBĂ, ATRAGE DUPĂ SINE OBȚINEREA CALIFICATIVULUI RESPINS LA PROBELE DE APTITUDINI;

 • NU SE ADMIT CONTESTAȚII LA PROBELE DE APTITUDINI.
 • AFIȘAREA REZULTATELOR –  22 MAI 2018

 

 • VALIDAREA LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI  –   27 IUNIE 2018

 

ABSOLVENȚII CARE AU PROMOVAT PROBELE DE APTITUDINI SUNT ADMIȘI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR DE ADMITERE

 

 • 28 IUNIE 2018 RIDICAREA DOCUMENTELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII CARE NU AU FOST ADMIȘI; ( VOR COMPLETA OPȚIUNI LA ȘCOALA PE CARE AU ABSOLVIT-O, ÎN PERIOADA PREVAZUTĂ DE CALENDARUL ADMITERII ȘI PARTICIPĂ LA REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ )


 
 

PROBELE DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE

PROFIL PEDAGOGIC

Specializarea învătători-educatoare

 

 1. Proba de aptitudini muzicale

Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învătate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. (auzul muzical, simtul ritmic, memorie muzicala, calitatile vocale)

 1. Proba de aptitudini fizice

Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea după model a 2-3 exercitii de influentare selectivă a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a,executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerintă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică si coordonare;
 • starea functională a coloanei vertebrale;
 • functie normală a sistemului cardio-respirator;
 1. Proba de aptitudini artistice

Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 •  receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;
 •  încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spatiu.
 1. Interviu

Va consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectură la prima vedere;

c) participare la o conversatie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relatia cu partenerul de discutie).

Aptitudini investigate:

 •  capacitatea de a comunica;
 •  dictia.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
 2. Respingerea la o probă, atrage după sine obtinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.
 5. Presedintele comisiei este directorul unitătii scolare.

 LISTA  DE MATERIALE NECESARE  PENTRU PROBA DE ARTE PLASTICE

(APTITUDINI ARTISTICE)

 

 •  BLOC DE DESEN –    FORMAT A3
 •  CULORI DE APA (TEMPERA, ACUARELE)
 •  PENSULE
 •  CREION HB ȘI 2B
 •  PALETA DE CULORI (ȘERVETELE ȘI PAHAR PENTRU APĂ)
 •  FOAIE DE HÂRTIE (PENTRU PROBE DE CULOARE)
 •  GUMĂ DE ȘTERS
 •  VAS PENTRU APA

 
 

LISTA  DE MATERIALE NECESARE  PENTRU PROBA DE APTITUDINI FIZICE ( EDUCAȚIE FIZICĂ)

 

 • ÎNCĂLȚĂMINTE SPORT
 • TRICOU DE BUMBAC
 • ȘORT ( Pantalon SCURT sau LUNG, în funcție de vreme)