Admitere clasa a V-a intensiv, an scolar 2023-2024

aaaxxx

ACTUALIZARE 23 IUNIE 2023

 

REZULTATE FINALE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE DIN 15 IUNIE 2023 

Reprezentanții legali ai elevilor admiși la clasele a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în anul școlar 2023-2024  se  vor prezenta în zilele de 26, 27, 28 iunie 2023 – în intervalul orar 15,30-18,00

pentru completarea cererii de transfer.

La cererea de transfer se vor  atașa următoarele documente:

– copie certificat naștere elev

– copie CI părinți

După aprobarea cererii de transfer de unitatea școlară la care este înscris  elevul, dosarul se va complete cu următoarele documente:

 • cererea de transfer aprobată,
 • foaia matricolă,
 • fișa medicală

*** * Extras din

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024:

 

8.4.6 CRITERII DE ADMITERE ȘI DEPARTAJARE

(2) În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea:

– punctajul obținut la proba scrisă;

– punctajul obținut la proba orală, etapa I;

– punctajul obținut la proba orală, etapa a II-a;

– punctajul obținut la descriptorul 1 al probei scrise;

– punctajul obținut la descriptorul 2 al probei scrise;

– punctajul obținut la descriptorul 3 al probei scrise.

 

 

Clasa a V-a cu regim normal se constituie în exclusivitate din elevii care au absolvit clasa a IV-a în cadrul Colegiului Național „Elena Cuza”(asigurarea continuității), și se află în următoarele situații:

 • nu au fost admiși la clasele cu program intensiv de studiu al limbii engleze;
 • nu au participat la testare.Actualizare 19 iunie 2023

 Rezultate initiale engleza clasa a V-a 15 iun 2023

ANEXA 5_cerere reevaluare V_2023

 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

AFIȘAREA REZULTATELOR

 

 

 1. Rezultatele inițiale vor fi afișate LUNI, 19 IUNIE 2023, ora 12.00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ www.cnelenacuza.ro.

 

 1. Afișarea rezultatelor inițiale se va face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

 

 1. Afişarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale se va face VINERI, 23 IUNIE 2023, ora 12,00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ www.cnelenacuza.ro.

 

 1. Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii) se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

 

 ETAPA DE CONTESTAȚII

 1. Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea rezultatelor inițiale, prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, MARȚI, 20 IUNIE 2023, în intervalul orar 12.00-16.00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte sau prin părinte/tutore legal instituit/persoană cu împuternicire notarială din partea părintelui.

 

 1. Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

 

 1. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.

 Repartizarea pe săli:

5 săli de examen situate  la etajul 2

Limba Engleza clasa a V-a – Repartizarea pe săli – proba scrisă

Limba Engleza clasa a V-a – Repartizarea pe săli – proba ORALA

** La intratrea profesorilor și pe ușa sălii de examen numele sunt afișate integral.Actualizare 13 iunie 2023

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024,

PROBA SCRISĂ –  15.06.2023  în intervalul  9.00- 10.00

Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:

 • Carnet de elev cu poză vizat la zi și copie certificat de naștere
 • Pix / stilou cu cerneală albastră

După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 15.06.2023    începând cu ora  10.30  –  conform  repartizării

Candidații se vor prezenta la proba orală cu 30 minute înaintea orei la care au fost repartizati ( mai putin cei programați la ora 10.30)

 

 • 19 iunie 2023  ora  12.00 – Afișarea rezultatelor inițiale
 • 20 iunie 2023  interval  12.00-16.00 -Depunerea contestațiilor
 • 21-22 iunie 2023 – Rezolvarea contestațiilor
 • 23 iunie 2023  ora  12.00– Afișarea rezultatelor finale

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

AFIȘAREA REZULTATELOR

 

 

 1. Rezultatele inițiale vor fi afișate LUNI, 19 IUNIE 2023, ora 12.00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ www.cnelenacuza.ro.

 

 1. Afișarea rezultatelor inițiale se va face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.

 

 1. Afişarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale se va face VINERI, 23 IUNIE 2023, ora 12,00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ www.cnelenacuza.ro.

 

 1. Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii) se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

 

 ETAPA DE CONTESTAȚII

 1. Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea rezultatelor inițiale, prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, MARȚI, 20 IUNIE 2023, în intervalul orar 12.00-16.00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte sau prin părinte/tutore legal instituit/persoană cu împuternicire notarială din partea părintelui.

 

 1. Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

 

 1. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.

 

Actualizare 7 iunie 2023Actualizare  31 mai 2023

Extras din PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024:

În temeiul articolului  mai sus menționat din  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024,

Având în vedere că numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri aprobat în planul de școlarizare,  toți candidații vor susține testarea la limba engleză ( proba scrisă + proba orală).

Succes!Plan școlarizare – clasa a V-a, anul școalar 2023-2024

 • 2 clase, cu program intensiv  limba engleză – 52 locuri
 • 1 clasă, regim normal –  26 locuri

 

 

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII  ÎN CLASA A V-A INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ

 

 

Program înscriere:

22 mai 2023 – interval orar  15.00 – 17.00

23, 24, 25 mai 2023 – 11.00- 17.00

26 mai 2023 – 10.00 -12.00

 

Documente necesare la înscriere:

– Cerere de înscriere

– Cerere de echivalare (dacă este cazul)

– Copie certificat naștere

– Copie carnet de note elev  vizat și cu poza ( doar fila cu vizele anuale si  fila cu școala, numele, poza)

– Folie protecție A4 pentru documentele de mai sus

 

 • 8 iunie 2023 Susținerea testului de competențe lingvistice la limba engleză  ( vezi mai jos detaliile pentru proba scrisă și orală)

 

 • 12 iunie 2023 Afișarea rezultatelor inițiale  ( interval orar în curs de actualizare)
 • 13 iunie 2023 Depunerea contestațiilor ( interval orar în curs de actualizare)
 • 14 iunie 2023 – Rezolvarea contestațiilor
 • 15 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor finale

 

 

PROBA SCRISĂ –  08.06.2023  în intervalul  9.00- 10.00

Candidații se vor prezenta la centrul de examen în intervalul 8.00- 8.30 , avand asupra lor:

 • Carnet de elev cu poză vizat la zi și certificat de naștere
 • Pix / stilou cu cerneală albastră

După ora 8,30 nu se mai permite accesul în săli.

 

PROBA ORALĂ  – 08.06.2023    începând cu ora  10.30  –  conform  repartizării

Candidații se vor prezenta la proba orală cu 30 minute înaintea orei la care a fost repartizat ( mai putin cei programați la ora 10.30)

 preluare de pe  http://ismb.edu.ro/index.php/en

Blog Attachment