Inscrierea elevilor pentru admiterea in Clasa a V-a

Procedura ISMB nr. 11875/20.05.2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi de circulatie internationala;

 Plan de scolarizare:

 • 2 clase a V-a intensiv limba engleza* – 60 locuri
 • 1 clasa a V-a regim normal de studiu a limbii engleze – 30 locuri

*clasa cu program intensiv de predare a limbii engleze- numarul de ore alocat predarii limbii engleze este mai mare decat cel prevazut in mod obisnuit cu doua ore pe saptamana (ora de extindere si o ora de optional)  

Inscrierea candidatilor pentru admiterea in clasele a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

 • 13-16.06.2016, intre orele 12.00-16.00,
 • 17.06.2016, intre orele 9.00-12.00 –  la secretariatul unitatii

 Documente necesare:

 • Cerere-tip (de la secretariatul unitatii);
 • Certificat de nastere copil (copie);
 • Carte de identitate parinte/tutore/reprezentant legal (copie);
 • Diploma/certificat obtinut la examene cu recunoastere internationala (original si copie)-daca este cazul;
 • Documente justificative pentru criteriile de departajare- daca este cazul.

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute de elevi la examene cu recunoastere internationala 20-23.06.2016

Conform adresei MECS nr. 40029/19.05.2015, in situatia in care numarul elevilor cu certificate obtinute la examene cu recunoastere internationala depaseste numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare la clasele a V-a, Consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide criterii suplimentare de departajare. Aprobate in Consiliul de administratie din 07.06.2016

CRITERII DE DEPARTAJARE

(Se aplica in situatia in care numarul elevilor cu certificate obtinute la examene cu recunoastere internationala depaseste numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare la clasele a V-a)

Nr.crt Criteriul Documente
1. Elevul/eleva a finalizat invatamantul primar in clasele de aplicatie ale Colegiului National “Elena Cuza”
 • adeverinta de elev
2. Elevul/eleva are frate/sora care frecventeaza cursurile Colegiului National “Elena Cuza”
 • adeverinta de elev
3. Portofoliul educational al elevului/elevei
 • copie a carnetului de note (calificative);
 • copii ale diplomelor obtinute la olimpiade si concursuri scolare specifice invatamantului primar.

 

Lasa-ne un comentariu