Burse pentru anul școlar 2017-2018

dosar

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE BURSE  CONFORM OM .nr. 5576/2011

 

 

 1. BURSE ORFANI
 • CERERE;
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE ELEV;
 • COPIE CERTIFICAT DECES PARINTE;

 

 1. BURSE MEDICALE
 • CERERE;
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE ELEV;
 • CERTIFICAT MEDICAL CU MENTIUNEA PENTRU BURSA SCOLARA;
 • ANCHETA SOCIALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE.

 

 1. BURSE SOCIALE
 • CERERE;
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE ELEV;
 • COPIE CERTIFICATE NASTERE FRATI/ SURORI;
 • COPIE CI PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI;
 • ADEVERINTE ELEVI/ STUDENTI FRATI/ SURORI;
 • ADEVERINTE PARINTI CU VENITUL NET LUNAR PE ULTIMILE 12 LUNI (1 SEPTEMBRIE 2016 – 31 AUGUST 2017)
 • PENTRU CEI CARE AU PARINTII IN SOMAJ, AJUTOR SOCIAL, PENSIONARI COPII DUPA TALOANE;
 • PENTRU CEI AI CAROR PARINTI NU AU NICI UN VENIT, VOR ANEXA DELARATIE DE LA NOTARIAT;
 • DOCUMENTE DIN CARE SA REIASA SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL PENTRU CEI CARE DETIN TERENURI;
 • AUTORITATILE ABILITATE SUNT OBLIGATE SA EFECTUEZE ANCHETE SOCIALE PENTRU VERIFICAREA VERIDICITATII DECLARATIILOR DE VENIT SI A CELOR REFERITOARE LA BUNURILE FAMILIEI;
 • VENITUL MINIM PENTRU BURSA SOCIALA ESTE DE 529 LEI / PE MEMBRU DE FAMILIE,
 • VENITUL MINIM PENTRU BURSA OCAZIONALA  ESTE DE 793 LEI /PE MEMBRU DE FAMILIE.
 1. NU REALIZEAZĂ UN VENIT NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE, PE ULTIMELE 12 LUNI, MAI MARE DE 50% DIN SALARIUL MINIM NET PE ECONOMIE (529 LEI PENTRU ANUL 2017);
 2. NU DEŢIN TERENURI AGRICOLE CU O SUPRAFAŢĂ MAI MARE DE 20.000 MP, ÎN ZONELE COLINARE ŞI DE ŞES, ŞI DE 40.000 MP, ÎN ZONELE MONTANE;

 

 1. BURSE MEDIU RURAL

– CERERE

– COPIE CARTE DE IDENTITATE

– ADEVERINTA DE LA PRIMARIE CU MENTIUNEA” IN SAT / COMUNA NU EXISTA LICEU CU SPECIALIZAREA PENTRU CARE A OPTAT”

 

 


PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

„BANI DE LICEU” – 2017-2018

 • 1) Beneficiază de „Bani de liceu” elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus;
 • 2) Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 1 octombrie 2017;
 • 3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii ( IUNIE, IULIE şi AUGUST 2017), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor;
 • 4) Dosarele pentru Bani de liceu trebuie să cuprindă:
 • – cererea-tip completată de elevi – se completează la secretariat la depunerea dosarului;
 • – copie a actului de identitate a elevului;
 • – copii ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei pe lunile IUNIE,IULIE,AUGUST 2017; dacă unul/ambii părinții în cele 3 luni menționate nu au realizat nici un venit brut aduc declarație notarială.
 • – adeverinţă de la unitatea şcolară la care a absolvit anul şcolar precedent cuprinzând media generală la sfârşitul anului şcolar 2016/2017 şi numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar 2016/2017 (elevii din cls a IX-a);
 • – anchetă socială, efectuată obligatoriu în perioada prevăzută de calendarul de desfăşurare, respectiv 1 octombrie – 23 octombrie 2017, de către autorităţile locale (Primăria din localitatea de domiciliu al elevului).
 • TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 1 OCTOMBRIE 2017
 • Documentul „ANCHETĂ SOCIALĂ” se depune la dosar în perioada 1-23 octombrie 2017
 • NOTA:

SPRIJINUL FINANCIAR PREVĂZUT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ „BANI DE LICEU” SE ACORDĂ LUNAR, ÎN CUANTUM DE 180 LEI PE LUNĂ, LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR, PE PERIOADA CURSURILOR ŞCOLARE, INCLUSIV PE TIMPUL PREGĂTIRII ŞI SUSŢINERII EXAMENULUI DE BACALAUREAT SAU DE DIPLOMĂ ŞI PE PERIOADA PRACTICII ÎN PRODUCŢIE.

 

ANUNȚ IMPORTANT:

 • La dosar se va atașa EXTRAS de la bancă cu contul în care se va VIRA suma aferentă bursei

 

 

 • TOATE DOCUMENTELE VOR FI PUSE ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC
 • DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SERVICIUL SECRETARIAT DE LUNI până VINERI ÎN INTERVALUL ORAR 10.00-14.00
 • ATENŢIE: NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ŞI NICI DUPĂ DATA DE 1 OCTOMBRIE 2017

 

De aici puteti descărca cereri pentru burse:

CERERE BURSA SOCIALA

CERERE BURSA MEDICALA

CERERE BURSA DE STUDIU

CERERE BURSA DE ORFAN

CERERE BURSA PERFORMANTA SPORTIVA

 

Informații suplimentare despre:

BURSA DE PERFORMANTA

BURSA DE MERIT

BURSA DE STUDIU

 

Link-uri utile:

https://www.edu.ro/notă-privind-lista-competițiilor-naționale-pentru-care-se-acordă-bursele-de-performanță-și-bursele

Blog Attachment