Admitere în clasa a V-a, an școlar 2017-2018

cub 2

Admitere în clasa a V-a, an școlar 2017-2018

 

1.Graficul desfasurarii probelor din cadrul Testului de aptitudini si cunostinte pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze:

 • Proba scrisa- 20 .06.2017, intre orele 11.00-12.00;
 • Proba orala- 20 .06.2017, incepand cu ora 13.00.

 

2.Modalitatea  de constituire si functionare a claselor de gimnaziu(V-VIII) cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala , in anul scolar 2017-2018.

Plan de scolarizare:

 • 1 clasa a V-a intensiv limba engleza*– 30 locuri
 • 1 clasa a V-a regim normal de studiu al limbii engleze – 30 locuri

*clasa cu program intensiv de predare a limbii engleze- numarul de ore alocat predarii limbii engleze este mai mare decat cel prevazut in mod obisnuit cu doua ore pe saptamana (ora de extindere si o ora de optional)   

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

 

ADMITEREA IN CLASA a V- a INTENSIV LIMBA ENGLEZA

                Conform prevederilor Art. 139(7) din Regulamentul – cadru de Organizare și Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, aprobat cu nr. 5079/31.08.2016: „Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe al limbii respective.

 

* În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbii engleze  este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze.

 

*  În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, se constituie, la nivelul unităţii de învăţământ o comisie pentru  recunoaşterea  şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu Testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

 

 • Inscrierea candidatilor pentru admiterea in clasele a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

 

             12-14.06.2016, intre orele 12.00-16.00,  la secretariatul unitatii

Documente necesare:

 • Cerere-tip (de la secretariatul unitatii);
 • Certificat de nastere copil (copie);
 • Carte de identitate parinte/tutore/reprezentant legal (copie);
 • Diploma/certificat obtinut la examene cu recunoastere internationala (original si copie)-daca este cazul;
 • Documente justificative pentru criteriile suplimentare de admitere – daca este cazul.

 

 • Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute de elevi la examene cu recunoastere internationala

                       

    15-16.06.2017

* Testul de aptitudini si cunostinte pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze se desfasoara dupa incheierea semestrului al II-lea.

 • Proba scrisa – marti , 20.06.2017, in intervalul orar 11,00 – 12,00
 • Proba orala – marti, 20.06.2017 , incepand cu orele 13,00.

Afisarea rezultatelor –  miercuri ,21.06.2017, ora 12.00

Depunerea contestatiilor – miercuri 21.06.2017 ora 12.00 – pana joi 22.06.2017 – ora 12.00

Locurile se completeaza in limitele prevazute de planul de scolarizare – 30 de elevi.

In cazul in care pe ultimul loc admisibil se afla mai multi elevi cu punctaj egal,sunt declarati admisi toti ; se solicita aprobarea  Consiliului de Administratie al ISMB pentru  functionarea clasei cu un efectiv peste cel maxim admis.

 

ADMITEREA IN CLASA a V-a CU REGIM NORMAL

 

Elevii care au sustinut testul de aptitudini si cunostinte pentru admitere in clasa a V-a  cu program intensiv al limbii engleze  si nu au fost admisi pot opta pentru clasa a V-a  cu regim normal.

CRITERII SUPLIMENTARE  DE ADMITERE

 

Nr.crt Criteriul Documente
1. Elevul/eleva a finalizat invatamantul primar in clasele de aplicatie ale Colegiului National “Elena Cuza” -adeverinta de elev
2. Elevul/eleva are frate/sora care frecventeaza cursurile Colegiului National “Elena Cuza” -adeverinta de elev
3. Portofoliul educational al elevului/elevei -copie a carnetului de note (calificative);

– copii ale diplomelor obtinute la olimpiade si concursuri scolare specifice invatamantului primar.

 

 

Blog Attachment